IT-Branchen

Natasha Friis Saxberg

adm. direktør i IT-Branchen
Natasha Friis Saxberg er adm. direktør i IT-Branchen.