Job
Om jobbet
PET´s center for Digitalisering og It søger dygtige tekniske projektledere, der får en central rolle i videreudviklingen af tjenestens tekniske løsninger, gennemførelse af nye digitale initiativer og forbedring af vores administrative og operative forretningsgange.
Du kommer til at drive flere vigtige tekniske projekter, hvor du arbejder tæt sammen med vores tekniske specialister, it-arkitekter, samarbejdspartnere og andre interessenter. Du formår at bringe alle kompetencer i spil, så vores løsninger både bliver brugervenlige, effektive og sikre.
SøborgFastansættelsePolitiets Efterretningstjeneste
Som ingeniør i afdelingen Anlægsdesign og Analyse får du mulighed for at bidrage til at fremtidssikre el-systemet til at kunne understøtte den grønne omstilling og være med til udvikle de nødvendige anlægstekniske løsninger. Du tilbydes et job med store udviklingsmuligheder og din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia.
FredericiaFastansættelseEnerginet
Få ansvar for at lede og arbejde på spændende broprojekter, hvor du er med til at gøre fremtidens infrastrukturløsninger endnu bedre.
Bliv en del af Swecos afdeling ”Broer & Tunneler” i Ørestaden, hvor vi bl.a. løser spændende opgaver i Norden indenfor renovering, vedligehold og tilsyn af spændende infrastrukturopgaver, herunder broer, tunneler, støjskærme og anlægskonstruktioner. Vi dyrker et fagligt stærkt samarbejde og du kommer til at arbejde sammen meget dygtige projektingeniører i Ørestad samt på tværs af hele landet, og også internationalt.
KøbenhavnFastansættelseSweco Danmark A/S
Er du den dygtige og ambitiøse leder, som kan drifte og udvikle vores Operationsafdeling, der har ansvaret for vores produktions- og fabriks IT? Kan du binde vores kompetencecentre sammen, så vi sikrer et driftssikkert miljø for vores 50 fabrikker i ind- og udland? Vi er i en rivende udvikling søger nu en Senior Manager for Operations i Factory Solutions.    
HorsensFastansættelseDanish Crown A/S
Regeringen har i samarbejde med Folketinget iværksat en eksportpakke med henblik på at genetablere dansk eksport i lyset af COVID-19 og den forventede lavere internationale efterspørgsel. The Trade Council vil derfor rekruttere et antal medarbejdere for en 3-årig periode, der skal bidrage til løsningen af denne opgave, heriblandt en specialist på energiområdet med erfaring fra international forretningsudvikling. 
KøbenhavnFastansættelseUdenrigsministeriet
Regeringen har i samarbejde med Folketinget iværksat en eksportpakke med henblik på at genetablere dansk eksport i lyset af COVID-19 og den forventede mindre internationale efterspørgsel. The Trade Council vil derfor rekruttere et antal medarbejdere for en 3-årig periode, der skal bidrage til løsningen af denne opgave, heriblandt en specialist inden for vandteknologi med erfaring fra international forretningsudvikling. 
KøbenhavnFastansættelseUdenrigsministeriet
Dit kommende team er et internt center of excellence på det geotekniske rådgivningsområde, og understøtter en række af Sweco’s divisioner med geoteknisk rådgivning: Infrastruktur, Byggeri, Vand & Energi og Arkitektdivisionen.
Teamets ekspertise kommer herudover i spil i de store internationale projekter, som Sweco koncernen vinder på tværs af landegrænserne. Sweco koncernen har samlet set en stor og dygtig ”stamme” af geotekniske eksperter, der samarbejder på tværs af landeselskaber.
KøbenhavnFastansættelseSweco Danmark A/S
Engageret teamleder med fokus på samarbejde
Dine evner og dit engagement skal hjælpe os med at styrke og fremtidssikre drift og vedligehold af vores strategiske platform. Du får personaleledelse og faglig ledelse af ca. 20 medarbejdere og ansvar for 3 kontrakter med eksterne leverandører og et budget på ca. 35 mio. kr.
KøbenhavnFastansættelseLandbrugsstyrelsen