Vi skal opruste betydeligt på den digitale front

Det er afgørende for danske virksomheder og den offentlige sektor, at de har adgang til højt kvalificerede it-specialister og viden om digitale teknologier. Det nye nationale center for forskning i digitale teknologier - DIREC - er et godt skridt på vejen.
Brødtekst

Det danske samfund er dybt afhængig af digitalisering og digitale teknologier, og det gælder for alle brancher og områder inklusive den offentlige sektor. Vi har under Covid-19-krisen set digitale teknologier være aldeles afgørende for, at det er lykkedes at holde store dele af samfundet kørende på trods af en stort set total nedlukning. 

Danmark er på mange områder i front mht. digitalisering – vi er rigtigt godt stillede med digitalisering i det offentlige, vi har stærke it-forskergrupper på alle universiteterne, og vi har generelt et erhvervsliv, der er godt kørende. Men hvis vi skal fastholde dette høje niveau og sikre vores velfærd, så er det nødvendigt, at der investeres markant mere i digitalisering i Danmark.

Den investering er afgørende for, at danske virksomheder og den offentlige sektor fortsat vil have adgang til højt kvalificerede it-specialister og viden om digitale teknologier.

Det er en god start, men der skal mere til

I forhold til kapacitetsopbygning på universiteterne har man igangsat et nyt nationalt Center for Forskning i Digitale Teknologier, DIREC, som skal udbygge kapaciteten inden for forskning, innovation og uddannelse i Danmark. Centeret er en unik alliance mellem syv danske universiteter og Alexandra Instituttet inden for digitale teknologier. DIREC er støttet med 100 mio. kr. af Danmarks Innovationsfond, og de deltagende universiteter og virksomheder lægger tilsammen yderligere 150 mio. kr. Centeret skal medvirke til at øge volumen af forskere og uddanne flere hardcore it-eksperter samt sikre samarbejder med virksomhederne om at udnytte nye digitale teknologier. Det er en god start, men der skal mere til. Danmark skal investere i både digital infrastruktur, it-baserede virksomheder og kapacitet i it-forskning, innovation og uddannelse.

Lad os starte med den digitale infrastruktur. Vi mener, at den bør behandles på lige fod med den fysiske infrastruktur, som vi kender modellen fra vores veje, jernbaner, vand, elektricitet, mm. Man kan ikke drive virksomhed i dagens Danmark, hvis der ikke ordentligt mobil- og bredbåndsdækning. Det burde være klart for alle nu, hvor rigtigt mange af os har været henvist til at arbejde hjemme.

Det er også nødvendigt, at samfundet prioriterer den digitale infrastruktur højere, end man gør i dag og ikke blot overlader dette til markedskræfterne. De sidste par år har der været afsat ca. 300 mio. kr. på finansloven til bredbånd, men i det oprindelige forslag var dette taget ud. Vi vil derfor gerne rose regeringen og de øvrige partier for at fastholde bredbåndspuljen og tænke digitalisering ind med den nye digitaliseringsfond. Der er dog stadig langt til, at man når samme niveau for den digitale infrastruktur, som man anvender på den fysiske infrastruktur. For eksempel er der blevet afsat 112 mia. kr. til nye veje mm. for at sætte rejsetiden ned med få minutter. Men godt internet er lige så meget et livsvilkår for at leve i et digitalt samfund. 

It-kapaciteter er en mangelvare 

De it-baserede virksomheder i Danmark skal stå helt skarpt i konkurrencen mod de internationale konkurrenter. Hvis vi ser på udviklingen inden for nye virksomheder og vækst, så er det i høj grad it- og it-baserede virksomheder, der vokser, og de største virksomheder internationalt er stadig virksomheder som Google, Apple, Facebook, Microsoft og Amazon. Man må derfor forvente, at en væsentlige del af nye virksomheder og vækstvirksomheder i høj grad er it-baserede. I nyere tid er der heldigvis i Danmark skabt en række store virksomheder (unicorns) som Tradeshift, Sitecore, Zendesk, Netcompany, Systematic, Unity, JobIndex, Saxo Bank og Just-eat, som alle er it-baserede. Desværre er flere af dem rykket til USA - blandt andet på grund af mangel på it-folk i Danmark.

Det bringer os til vores sidste men absolut nødvendige investering: Opbygning af it-kapaciteter i Danmark. Vi ser klart en kapacitetsudfordring hos virksomhederne, hvor der er behov for langt flere it-specialister, ligesom brug af nye teknologier som kunstig intelligens, internet-of-things, big data, m.fl. halter mange steder. Der er også behov for, at langt flere virksomheder investerer i forskning i digitale teknologier. 

Et første skridt er samarbejde gennem DIREC. Vi glæder os til at komme i gang og bringe Danmark i front på de nævnte parametre. Der skal uden tvivl meget mere investering til, men nu er vi i gang - heldigvis.

Om Tech Management

Tech Management er Ingeniørens ledelsesmedie, som sætter fokus på ledelse, projektstyring og strategi i en digital og teknologisk forandringstid.

5 grunde til, at du skal læse Tech Management

1. Du får indblik i digital omstilling i et ledelsesperspektiv

2. Du får adgang til et medie, der tør skære igennem hypen om ny teknologi

3. Du får gode, lærerige cases fra virksomhedernes hverdag

4. Du får værktøjer, du kan bruge direkte i dit arbejde med ledelse og strategi

5. Du får ny inspiration til at styre dine projekter, så de lander hvor de skal

Fristet? Bestil et 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement her.

Vil du prøve Tech Management?

Styrk dit lederskab - bestil et gratis og uforpligtende prøveabonnement her

Latest news