Det er tid til fleksible arbejdsforhold

Covid-19 pandemien har gjort det klart, at fleksible arbejdsforhold ikke kun er et gode, som kan forøge effektiviteten, men derimod en nødvendighed. I Danmark mangler særligt SMV’erne at forbedre vilkårene for hjemmearbejde.
Brødtekst

Dette er et debatindlæg. Du er også velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til atl@ing.dk

Anette Vainer er direktør for Citrix Danmark, der leverer softwareløsninger til blandt andet hjemmearbejde. 

Selvom jeg de seneste par år flere gange har udtalt mig om behovet for fleksible arbejdsforhold i Danmark, havde jeg ikke nogen idé om, hvor stort behovet egentlig var.

Profet er jeg trods alt ikke, og derfor forudså jeg selvfølgelig ikke corona-pandemien, som lige nu tvinger os til at arbejde på nye måder. Derimod har jeg primært talt om fleksible arbejdspladser ud fra en effektivitetstankegang.

Fleksible arbejdspladser nødvendige

Først vil jeg gerne slå helt fast, hvad jeg egentlig mener med en fleksibel arbejdsplads. Der er vel at mærke ikke kun tale om, at medarbejderne har en computer til rådighed i hjemmet, men at der ikke er nogen forskel på brugeroplevelsen, uanset om medarbejderen er på kontoret, i hjemmet eller på farten.

Her kommer ny og moderne teknologi ind i billedet. Den fleksible arbejdsplads bruger blandt andet machine learning, kunstig intelligens og digitale assistenter, hvilket gør medarbejderne i stand til at udføre deres arbejdsopgaver hurtigere.

I dag er fleksible arbejdsforhold nødvendige og ikke kun noget, der gør medarbejderne mere effektive. Med en global pandemi hængende over hovedet kan vi ikke tillade normalt arbejde, hvor vi konstant er tæt på hinanden. På den måde får vi aldrig brudt smittekæden, kan vi forstå fra både vores politikere og sundhedsmyndigheder.

SMV’erne halter bagefter

Det er desværre ikke opløftende at se på udbredelsen af fleksible arbejdsforhold i Danmark. Særligt ikke i SMV’erne. I en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Analyse Danmark i 2019 svarede kun 21 procent af SMV’erne, at de tilbyder fuld fleksibilitet til medarbejderne.

Dengang overraskede resultaterne mig. Nu skræmmer det mig at finde tallene frem igen. Min oplevelse var og er, at de største virksomheder allerede har sluppet medarbejderne fri og integreret fleksible arbejdsforhold. Både internationalt og i Danmark. Men resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen viser, at det kun i meget begrænset omfang er tilfældet i SMV’erne, som der alt andet lige er flest af i Danmark.

Der synes ellers at være bred enighed i erhvervslivet, blandt politikere og blandt arbejdsmarkedsforskere om, at vi i Danmark er nået langt, hvad angår fleksibilitet på arbejdspladsen. At det ikke helt forholder sig sådan, kan nu vise sig at være et endog meget stort problem. For når virksomhederne ikke er gearet til fleksible arbejdsforhold, kan samfundets regning efter corana-virusset vise sig at blive uoverskueligt stor.

Det står allerede klart, at vi ikke undgår tabt omsætning, konkurser og opsigelser. Det står også klart, at fleksible arbejdsforhold ikke er relevante for alle. For buschauffører, håndværkere eller kiropraktorer er hjemmearbejde selvsagt ikke en mulighed. Imidlertid er de fleste af os i en eller anden grad i stand til at arbejde fleksibelt og er ikke bundet op på en bestemt fysisk adresse.

Hvis vi alle sammen logger på de samme programmer, servere og VPN-forbindelser samtidig, er der dog risiko for, at systemerne går ned. Ligeledes risikerer it-sikkerheden at blive mærkbart forringet af medarbejdernes tilbagetrækning til privaten, hvor virksomhedernes virusbeskyttelse ikke nødvendigvis fungerer. Derfor er vi nødt til at gøre brug af teknologien til at muliggøre effektive, sikre og fleksible arbejdspladser.

Fremtiden er nu

I ugen op til at den danske regering besluttede at lukke landet ned, havde jeg flere af vores største kunder i røret. Med et snuptag valgte virksomhederne at øge kapaciteten, således at de var klar til at lade mange tusinde medarbejdere overgå til hjemmekontoret, i det øjeblik Mette Frederiksen opfordrede danskerne til at blive hjemme for at begrænse corona-smitten. Den mulighed eksisterede vel at mærke kun, fordi virksomhedernes it-set-up allerede var forberedt til at rumme fleksibelt arbejde.   

Min branche har i en årrække benævnt den fleksible arbejdsplads som fremtidens arbejdsplads. Men de seneste par måneder har på tragisk vis åbenbaret, at fremtiden er nu. Derfor har vi brug for fleksible arbejdsforhold for effektivt at kunne lukke ned for samfundet nu og i lignende fremtidige situationer. Hvad enten der er tale om en ny pandemi, en naturkatastrofe som følge af klimaforandringer eller noget helt tredje, som vi lige nu ikke har fantasi til at forestille os.

Dette er et debatindlæg. Du er også velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til atl@ing.dk

Om Tech Management

Få inspiration til at lede digitale omstillinger i din virksomhed. Tech Management giver dig hver uge gode råd og konkrete virksomhedscases på såvel teknologiske frontløbere som nybegyndere og alle indimellem, så du får inspiration og konkrete ideer til at udvikle din forretning. Tech Management er mediet til ledere og beslutningstagere. Vi tager den teknologiske og digitale udvikling seriøst, skærer igennem hypen og ser på, hvad digitalisering betyder for hverdag, drift og bundlinje i virksomhederne. Vi fortæller om, HVORDAN ny teknologi og digitalisering spiller sammen med og bliver til ny forretning, nye ideer og ny vækst. Vi samler spændende dansk og international viden til dig og opdaterer dig på tendenser.

Bestil et gratis og uforpligtende prøveabonnement, log ind eller skriv til techmanagement@ing.dk

Seneste nyt