Arbejdsmarkedet efterspørger it-sikkerhedskompetencer

Efterspørgslen på informationssikkerhedskompetencer er tredoblet siden 2008, viser rapport fra Erhvervsstyrelsen, der sætter fokus på udbud og efterspørgsel på området i Danmark.
Vil du have fuld adgang til Tech Management?

Savner du den indsigt, der gør dig i stand til at se de nyeste teknologier i et forretningsmæssigt perspektiv? Tech Management er mediet om ledelse, forretning og teknologi for bestyrelsesmedlemmer, direktører og strategiske ledere i særligt de små- og mellemstore virksomheder.

Om Tech Management

Vil du også gerne være en teknologisk frontløber? Så er Tech Management noget for dig. Lær af de bedste cases, få state of the art-værktøjer og lad dig inspirere af de førende digitale tænkere.

Tech Management er mediet, der tager den teknologiske og digitale udvikling seriøst, skærer igennem hypen og ser på den konkrete anvendelse i virksomheder og organisationer.

Alt hos os handler om, HVORDAN nye teknologier kan nære innovation, skabe nye forretningsmodeller og munde ud i bæredygtig vækst. Kom med ombord og få adgang til en konstant opdateret samling af unik viden.

Bestil et gratis og uforpligtende prøveabonnement, log ind eller skriv til techmanagement@ing.dk

Om kilden

Rapporten 'Arbejdsmarkedet for sikkerhedskompetencer' er udarbejdet af konsulenthuset Højbjerre Brauer Schultz for Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Center for Cybersikkerhed samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Rapportens tre væsentligste kilder er (i) efterspørgsel kortlagt og analyseret ud fra 2,4 mio. jobopslag, (ii) en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt cirka 1.300 virksomheder og myndigheder, samt (iii) 10 kvalitative interviews med relevante myndigheder og virksomheder samt udvalgte uddannelsesinstitutioner.

Definitioner

Informationssikkerhed (ISK) er en bred betegnelse for de samlede foranstaltninger, der skal sikre information i forhold til fortrolighed, integritet (ændring af data) og tilgængelighed. I arbejdet indgår blandt andet organisering af sikkerhedsarbejdet, påvirkning af adfærd, processer for behandling af data, styring af leverandører samt tekniske sikringsforanstaltninger.

Cybersikkerhed omfatter beskyttelse mod de sikkerhedsbrud, der opstår som følge af angreb mod data eller systemer via en ekstern net- eller systemforbindelse. Arbejdet med cybersikkerhed fokuserer således på sårbarheder ved sammenkoblingen af systemer, herunder forbindelser til internettet.

It-sikkerhed (ITS) er den delmængde af informationssikkerhed, der vedrører it-systemer. Ved it-systemer forstås software såvel som hardware – både uafhængig og forbundet i netværk.

Seneste nyt