Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Vi skal styrke det politiske fokus på teknologien

Uanset om det handler om at stimulere udvikling af grønne teknologier, eller om sikkerhed, etik og internationalt samarbejde, så har vi brug for styrket fokus og stærke tech-kompetencer i dansk politik.
Synspunkt25. februar 2021 kl. 11:00
errorÆldre end 30 dage

Danmark er i gang med en digital omstilling. En digital omstilling af vores måde at kommunikere og arbejde på, af sundhedssektoren, af energisektoren og på transportområdet. Bare for at nævne nogle af de helt fundamentale dele af vores samfund, der er under en strengt nødvendig digital teknologisk forandring.

Strengt nødvendig, fordi det gælder for alle de ovennævnte områder, at vi hverken kan nå vores politiske målsætninger eller for den sags skyld skabe det fremtidige samfund, vi ønsker os, uden en hurtig og effektiv digital og teknologisk omstilling. Og når det kommer til områder som sundhed og klima, er det ikke blot vores visioner for fremtiden – men også liv og livskvalitet – for os selv, for det globale samfund og for fremtidige generationer, der er på spil.

I teknologisk forskning handler digital omstilling både om at styrke de digitale kerneteknologier i sig selv og om at styrke alle de teknologier, hvor udviklingen accelereres til warp-speed takket været digitale teknologier. 

Ny teknologi er motoren i den nødvendige udvikling på en lang række områder i samfundet, og jo bedre motoren fungerer des hurtigere og sikrere kommer vi frem. Alle de steder, hvor vi bruger den. Derfor skal vi også have fokus på teknologien i sig selv og ikke kun de steder, den kan bruges. Sådan er det i forskningsverdenen og i industrien, men ikke nødvendigvis i politik. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og det kan undre, for om noget kræver den teknologiske udvikling, vi ønsker os, et selvstændigt politisk fokus og detailviden inden for teknologi i det politiske system. Og det kan vi kun opnå ved at samle teknologien under ét ministerium - med tilhørende rådgivende institutioner og embedsmænd med indsigt i centrale teknologiske spørgsmål. 

Uanset om det handler om at stimulere den teknologiske udvikling, eller om at tage stilling til spørgsmål om sikkerhed, etik og internationalt samarbejde vil denne politiske opgradering af teknologiens rolle gøre det muligt at løfte den store politiske opgave, som det bliver at imødekomme samfundets største udfordringer med ny, sikker og bæredygtig teknologi for mennesker.

Et stærkt ønske fra teknologi-Danmark

Forslaget om at samle teknologien under et ministerium er faktisk hverken nyt, eller noget jeg står alene med. 

Vores nabolande Norge og Sverige har allerede henholdsvis en distrikts- og digitaliseringsminister og en minister for energi og digital udvikling, og ved Akademiet for de Tekniske Videnskabers seneste topmøde i november var ønsket om at samle politisk ekspertise og gennemslagskraft en rød tråd gennem mange oplæg, diskussioner og afstemninger. Rektor for DTU og præsident for ATV Anders Bjarklev har desuden senere i debatindlæg luftet tanken om, at man kan gøre det teknologiske fokus til en del af Statsministeriet på samme måde som i f.eks. Singapore.

Der er mange måder at gøre det på. Og så længe vi får muligheden for at tage grundlæggende, omfattende og sammenhængende fat i de teknologiske udfordringer og muligheder, Danmark står over for lige nu, vil det være et stort skridt fremad – for teknologien, for alle de områder, der berøres af den og for de politiske mål, der er afhængige af teknologisk udvikling.

Danmark har i et internationalt perspektiv ikke haltet efter på det teknologiske område indtil nu, og skiftende regeringer og ministre har set og erkendt behovet for at stimulere den teknologiske udvikling og omstilling.

Vi står dog efter min mening endnu en gang ved en skillevej, og det er igen tid til at træffe den rigtige politiske beslutning. Danmarks teknologiske styrkepositioner er under pres, og det gælder særligt de digitale (jf. ATV rapport fra august 2020: Verdens førende Tech-Regioner. Danmarks styrkeposition i et internationalt perspektiv). Danmark har en målsætning om at blive én af de fem førende science- og engineering-regioner i verden – til gavn for kommende generationer, og dét kræver en politisk organisering og et politisk fokus, der understøtter den målsætning. Der er brug for at samle kræfterne og øge fokus og sammenhængskraften på teknologiområdet.

Samfund 5.0

Chefredaktør for Mandag Morgen Lisbeth Knudsen har, også i regi af ATV,  italesat en spændende vision for et ”Samfund 5.0” – som en udvidelse af begrebet ”Industri 5.0”. 

Et samfund med et helt nyt digitalt mindset og baseret på den helhedstænkning, der er nødvendig for at løse de fem store kriser, som Danmark i lighed med resten af verden står i lige nu: sundhedskrisen, klimakrisen, den økonomisk krise, et metaltræt velfærdssamfund og en langsommelig digital omstilling.

Jeg er enig i såvel udfordringerne, som at de skal imødegås med digitalt mindset og helhedstænkning. Og så fristes jeg til at tilføje et punkt til listen af store og vigtige udfordringer, som vi er nødt til at håndtere: friheds-/demokrati-krisen og behovet for at skabe et samfund, hvor mennesker og teknologi er i stærkere samspil, og hvor det fysiske og virtuelle rum spiller tættere og stærkere sammen. 

Klimaet - den grønne omstilling

EU-Kommissionen har for længst konstateret, at der ikke bliver nogen grøn omstilling uden et digitalt fundament. Og det tror jeg egentligt efterhånden er en bred almen forståelse. Alligevel kan man godt drømme om en lidt større fokus på vigtigheden af investeringer også i de grundlæggende digitale 'enabling technologies' – vi kommer ikke i mål ved blot at høste af den nuværende viden. 

Og de digitale teknologier giver os mulighed for 'at vende ishockeystaven om' – men vi behøver ikke alene basere os på forhåbninger til fremtidig teknologi – der er masser vi kan gøre allerede nu, som professor Henrik Madsen (DTU) uddyber det i ING/FacilityTech den 28/1: Digitalisering er nøglen til vækst og effektiv grøn omstilling i Danmark. Det er konklusionen efter et af de mest profilerede grønne forskningsprojekter, CITIES, hvor fokus har været på, hvordan nyeste, men dog eksisterende, teknologi inden for blandt andet kunstig intelligens kan fremme den grønne omstilling på energiområdet.

Safe AI, Computing Continuum og Cyber Security

Blandt flere nøgleteknologier lige nu har vi f.eks. Safe AI, Computing Continuum og Cyber Security. Ansvarlig, gennemskuelig og etisk acceptabel brug af data, algoritmer, kunstig intelligens – 'digital artificials' er og bliver en forudsætning for Samfund 5.0. Grundforskningen i disse emner er først nu i sin vorden. 

Ligeså er forskningen i, hvorledes vi indsamler og lagrer data og gennemfører de livsvigtige beregninger – ”the computing continuum” – lokalt og i kombination med edge, fog, skyen. Og intet af alt dette kan virkeliggøres, hvis ikke vi bredt set får styr på cybersikkerheden.  

Og for alle disse teknologier gælder det, at vi kan få langt mere gevinst og værdi for mennesker, samfund og erhverv, hvis vi forsker og investerer i teknologierne med et positivt og innovationsorienteret fremtidssikret Samfund 5.0 digital mindset frem for et måske lidt metaltræt, defensivt og frygtsomt Industri 5.0-mindset. 

Uddannelse gennem hele livet for alle

Fredag 5/2 var der en (online)høring om den netop udkomne rapport: Gap-analyse af teknologiforståelse i det danske uddannelsessystem fra grundskole til ungdomsuddannelser. I rapporten og ved høringen står det klart, at Danmark har brug for en stor og sammenhængende satsning på uddannelse i digitale teknologier. Og det haster, for der er en naturlig forsinkelse i forbindelse med uddannelsessatsninger, og kompetencerne efterspørges voldsomt allerede i dag.

På DTU gør vi alt, hvad vi kan for at lukke hullet. Vi optager flere almindelige studerende på uddannelser med digitalt fokus, og vi tilbyder nu også efteruddannelse i den nyeste forskning og viden på området. Både til virksomheder og til offentlige myndigheder som en del af DTU Computes nye såkaldte Tech4Civ strategi. Men igen gælder det, at opgaven ikke kan løses og løftes decentralt alene. Der er behov for en stærkt og samlet politisk fokus på udfordringen.

Universiteterne er i gang

Men det er ikke kun på uddannelsesområdet, at vi på DTU og DTU Compute, DTU’s digitale og matematiske forskningsinstitut, kæmper for at gøre teknologi og teknologiforståelse til en del af løsningen på samfundets store udfordringer. Vi forsker intensivt i nye teknologier i samarbejde med alle vores gode kolleger på resten af DTU, de andre syv danske universiteter samt forskere i hele verden. 

Vi kommunikerer og rådgiver tusindvis af mennesker, virksomheder og organisationer. Vi understøtter innovationen i danske virksomheder, og vi udvikler og støtter de danske startups og entrepreneurship-økosystemer og genererer masser af egentlige startups fra nuværende og tidligere studerende og ansatte, herunder unicorns (som 3shape) og awarded future unicorns (som Corti og Radiobotics). 

Og vi indgår helhjertet i og interagerer positivt med alle de gode nationale og internationale initiativer, der søsættes fra forskellige ministerier og fondsbestyrelseskontorer i Danmark samt kontorer i Bruxelles: Horizon Europe, Digital Europe (European Digital Innovation Hubs), Digital Hub Denmark, DIREC, DigitalLead, Danish Data Science Academy, AI Pionercenter, AI Danmark. 

Vi arrangerer konferencer som High Tech Summit og planlægger netop nu på tværs af universiteter et helt nyt Digital Tech Summit til november 2021. Initiativer, der bringer politikere, forskere og erhvervsliv sammen. Men fokus, kompetencer og interesser inden for den teknologiske udvikling skal ikke kun mødes ved særlige lejligheder. De skal gøre det hele året og gerne i et ministerium

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger