Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Sådan får ledere uden personaleansvar succes

21. februar 2022 kl. 14:00
Team
Illustration: Bigstock.
Projektlederne, chefkonsulenterne og fagcheferne har for det meste det til fælles, at de har et stort forretnings- eller ansvarsområde uden at have direkte personaleansvar.  
Artiklen er ældre end 30 dage

De uformelle ledere kan sagtens have et pænt stort team omkring sig, men det er ikke deres eget, og da de hverken kan hyre eller fyre, skal de skaffe ressourcer og få alle de implicerede til at gå i samme retning på anden vis. Det er ikke verdens nemmeste lederjob, og hvis du står over for at skulle efteruddanne eller rekruttere specialister til denne helt specielle rolle, så læs med her.

Jeg har gennem en lang årrække coachet og undervist ledere uden formelt personaleansvar, og uanset titel og position er der tre ting på spil: Personlighed, gennemslagskraft og evnen til at skabe relationer. 

Jeg har i denne artikel samlet otte centrale forhold, der kan være afgørende for, om den uformelle leder får succes.  

1. Rolle og mandat skal afklares 

Det kan godt være, at den uformelle leders projekt eller ansvarsområde er virkelig attraktivt, men hvis lederen ikke kender sin rolle og sit mere præcise mandat, kan energien og fremdriften hurtigt fordufte. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

Første skridt er derfor at afklare, hvor langt mandatet går. Må man deltage i ledergruppemøder? Hvad kan man uddelegere? Må man give en advarsel, eller stopper rollen her? Jo bedre man kender sit mandat, desto mere ro har man til at fokusere på det, man skal lykkes med. 

2. Interessenter skal afdækkes

Med til afklaringen af mandatet hører, at man skal kende sine interessenter. Den uformelle leders team er i princippet udlånt fra andre dele af organisationen, så det er klogt at række ud mod dem, der skal hjælpe med at få tilført medarbejdere og andre ressourcer. Hvor meget tid har man til rådighed, hvor kan man søge viden og få hjælp – eksempelvis til få udfærdiget kontrakter?  

Interessentanalyse gælder også leverandører, kunder eller borgere, da alle stakeholders i princippet er vigtige medspillere for, at den uformelle leder lykkes i rollen og med opgaverne. 

Man skal skabe relationer både opad, nedad, udad og indad, og måske i endnu højere grad end den formelle leder, da du ikke har de samme stjerner på skulderen at trumfe med.  

3. Rollen skal være synlig for alle 

Har organisationen kendskab til den uformelle leders mandat? Jo tydeligere man er i forhold til kolleger og medarbejdere, desto nemmere bliver det at få indflydelse og få tildelt ressourcer. De skal vide, hvad du arbejder med og hvorfor. Overvej hvor og hvordan i organisationen du kan skabe synlighed omkring din rolle og dit mandat. 

Når det kommer til medarbejdere i teamet, er det ekstra vigtigt, at du formår at motivere dem. De kommer fra andre afdelinger og skal overbevises om, at netop dit projekt eller ansvarsområde er vigtigt. Derfor kan synlighed om både dit mandat og din opgave aldrig undervurderes. 

Det griber ind i næste punkt – dine værdier – der skal være klare og kendte. Det skal være sådan, at selv når du ikke er til stede, så ved dit team, hvad der er det rigtige at gøre. 

4. Kend dine værdier og præferencer

Hvilken leder vil du selv følge? Hvad kendetegner den pågældendes adfærd? Det er en god selvtest i forhold til, hvordan du gerne selv vil opfattes, og hvordan du tror, at du bliver opfattet af andre. 

Det kræver, at du kender dine værdier og er tydelig med, hvad du står for, og hvad du forventer af andre. Hvornår er det eksempelvis både fornuftigt og legitimt at kræve et bedre datagrundlag eller mere tid, og hvad står ikke til forhandling – selv i pressede situationer? 

Kommuniker dine værdier ud og vis, hvilken adfærd du gerne ser. Det betyder bl.a., at du skal være klar til at gribe ind, hvis du oplever en uacceptabel adfærd. Her er feedback et vigtigt værktøj at mestre.

5. Stå på din faglighed og skab tillid

Når du er leder uden personaleansvar, er en af dine vigtigste veje til succes andres tillid til dig. Det handler både om at være faglig kompetent og at have sin integritet på plads. Det hænger igen sammen med dine værdier og din evne til at skabe følgeskab. 

Er du tydelig, gør du det, du siger, og hvor god er du egentlig til at lytte til andre? Husker du at dyrke relationer i og uden for organisationen, også når alt bare kører på skinner? 

Tillid kommer ikke af sig selv, og du kan godt forvente, at du i højere grad end formelle ledere bliver målt på din faglighed og dine konkrete resultater. Som uformel leder vil du som regel være tæt på driften, så det er vigtigt at vise, at du kan dit kram.    

6. Brug kommunikation som et ledelsesværktøj

Kommunikation er fundamentet for al ledelse, men især den uformelle leder skal være skarp på, hvad han eller hun forventer, og hvad opgaverne går ud på. Ofte har du meget kort tid til at formidle dine budskaber, så sørg for at få struktureret din kommunikation. 

Det kan være, du skal øve dig på en kort pitch for at få allokeret ressourcer til dit projekt, så tænk på, hvad din leder gerne vil høre, og hvad du skal sige til den afdeling, der skal afgive ressourcer til dig.

Kommunikation kan handle om meget lavpraktiske greb, men også om at skabe motivation, så hvad skal du sige for at ramme både hjerne og hjerte? Kommunikation handler også om træning, og selv om du ikke nødvendigvis er et naturtalent, så kan alle lære at kommunikere effektivt. 

7.Lær at prioritere din tid 

Som leder uden personaleansvar skal du lære at prioritere din tid. Hvad er vigtigt på helt kort sigt, hvad kan vente, hvad er de langsigtede planer? 

Der vil blive rykket i dig fra alle sider, så sørg for at skaffe dig overblik over de roller og opgaver, du har i dit arbejdsliv. Gør dig klart, hvad formålet er med dit job, og hvad du bliver målt på, for måske er det ikke altid det samme. For at tiden ikke skal styre dig, skal du derfor gøre op med dig selv, hvad du skal sige ja til, hvad du bør sige nej til eller i det mindste nedprioritere i forhold til dine mål. 

Det begynder med bevidstheden om, hvad du bruger din tid på, og skal vi helt op på den høje klinge, er det ikke kun i arbejdslivet, men i livet som helhed, at det er værd at overveje, om man nu bruger tiden på det rigtige. 

I CfL bruger vi begrebet helikoptermøder, og det kan være noget af en ahaoplevelse, når det åbenbarer sig, hvorfor man altid har travlt. 

8. Lær af ligesindede

Alt for mange uformelle ledere forsømmer at dyrke deres netværk, selv om det kan være en genvej til både faglig og personlig læring. 

Min anbefaling lyder: Se at få dig et netværk af andre uformelle ledere, der kender til de opgaver og udfordringer, du står med. Lær af hinandens erfaringer og spar med hinanden. Det giver både dig og de andre i netværket bedre og hurtigere mulighed for at forme og udfolde rollen som uformel leder. Et godt netværk er ganske enkelt med til at skabe bedre resultater.

6 faldgruber

Her er de mest typiske fejl, som ledere uden personaleansvar begår:

  • forsømmer at dyrke deres netværk. Det gælder opad, nedad og på tværs i organisationen, men også udad mod kunder og andre stakeholders, der alle er vigtige medspillere for at lykkes i rollen og med opgaverne. 
  • søger ikke nok viden og indflydelse opadtil og risikerer dermed, at de og teamet bliver styret fra oven. I værste fald bliver de kørt ud på et sidespor.   
  • forsømmer løbende opfølgning og får ikke i tide justeret adfærd eller performance, der ikke lever op til den indgåede aftale.
  • bliver usynlige som ledere, fordi de ikke får tydeliggjort deres værdier nok. 
  • glemmer, at forskellige medarbejdere skal ledes forskelligt – og motiveres af noget forskelligt.
  • får ikke prioriteret deres tid rigtigt i forhold til kerneopgaven, fordi de bliver hevet i fra mange sider.

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Så skriv til vores PRO debatredaktion på pro-sekretariat@ing.dk

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger