Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Dataetik kan blive en væsentlig konkurrencefordel for virksomheder og for Danmark

I en fremtid, der byder på avanceret teknologi og kæmpestore mængder af data, kræver forbrugere og borgere at teknologien sætter mennesket i centrum. Danske virksomheder skal udnytte Danmarks digitale styrkeposition og bringe os i front med teknologiske løsninger, som bygger på dataetiske principper. 
Synspunkt 10. november kl. 15:22

Nye digitale teknologier gør vores hverdag nemmere og giver os mange nye muligheder, men tiden er nu også kommet til, at vi får sat et rettidigt fokus på de etiske aspekter af den voksende digitalisering af hele samfundet. 

Vi indsamler, producerer og behandler mere data end nogensinde før. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne tager stilling til, hvilken rolle digitale forandringer skal spille – og ikke spille – i vores liv og samfund. Den måde, vi arbejder med data på i samfundet nu, bliver afgørende for, at vi får skabt en fremtid, hvor det bliver mennesket og ikke teknologien, der står i centrum. 

Jeg oplever, at ansvarlige digitale løsninger efterspørges af forbrugerne og borgerne. De er ikke længere kun bekymrede over manglende datakontrol, men er i lige så høj grad begyndt at handle for at få magten over egne data. Og jeg mener bestemt, at dataetikken er et væsentlige bidrag hertil. 

Allerede når man designer ny teknologi, skal dataetikken tænkes ind og være på plads. Ved at indtænke dataetik når data bruges til alt fra produktudvikling og marketing til salg får virksomheder en mere bæredygtig udnyttelse af teknologiens mange muligheder for vækst og innovation. Min vision er, at dataetik skal være et konkurrenceparameter på lige fod med grøn omstilling.  

Dataetik er vigtigt, men etiske vurderinger kan være svære at sætte i system og indarbejde i hverdagen. Generelt når jeg taler med organisationer, virksomheder og andre aktører, hører jeg, at der er et ønske om at skabe etisk ansvarlige digitale løsninger. Men nogle gange kan det være svært at finde det rigtige sprog til at tale om dataetiske løsninger, ligesom det kan være komplekst at identificere, hvilke risici der er forbundet med den konkrete teknologi. 

Dataetisk Råds nye værktøj 'Dataetik – Sådan gør du' kan hjælpe organisationer og virksomheder med at skabe mere bevidste og velovervejede valg. Både i hverdagens små valg og store, strategiske beslutninger. Guiden indeholder en række spørgsmål, som du og dine kollegaer kan stille jer selv og andre i arbejdet med konkrete dataetiske problemstillinger og kan hjælpe med at tydeliggøre fordele, ulemper og utilsigtede konsekvenser, som brug af teknologi kan afføde.  

For at gribe teknologiens potentiale er det vigtigt at sammenkoble udviklingen med løbende dataetiske overvejelser. Ønsket for os alle må være at skabe nye digitale teknologier, som forbrugeren og borgeren har tillid til og lyst til at anvende. Det er os, der skal sætte retningen for en digital fremtid, som vi alle kan have tillid til.  

 

Har du også lyst til at skrive et synspunkt til pro-medierne? Så send en mail med dit udkast til pro-sekretariat@ing.dk eller direkte til Tech Management på iss@ing.dk

 

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind for at deltage i den videnskabelige debat.
Forsiden