ATV’s Teknologiske Topmøde 2019: Verdensmål i et tech-perspektiv

Har vi effektive teknologiske løsninger til at bremse den globale opvarmning og indfri FN’s 17 verdensmål, SDG’erne? Hvis det er tilfældet, hvordan får vi så udbredt anvendelsen af teknologierne? Kan verdensmålene indfries samtidig med ønsket om fortsat økonomisk vækst? Og hvad er Danmarks styrker, muligheder og bidrag i verdenssamfundets jagt på bæredygtig vækst?
Vil du have fuld adgang til Tech Management?

Savner du den indsigt, der gør dig i stand til at se de nyeste teknologier i et forretningsmæssigt perspektiv? Tech Management er mediet om ledelse, forretning og teknologi for bestyrelsesmedlemmer, direktører og strategiske ledere i særligt de små- og mellemstore virksomheder.

Om Tech Management

Få inspiration til at lede digitale omstillinger i din virksomhed. Tech Management giver dig hver uge gode råd og konkrete virksomhedscases på såvel teknologiske frontløbere som nybegyndere og alle indimellem, så du får inspiration og konkrete ideer til at udvikle din forretning. Tech Management er mediet til ledere og beslutningstagere. Vi tager den teknologiske og digitale udvikling seriøst, skærer igennem hypen og ser på, hvad digitalisering betyder for hverdag, drift og bundlinje i virksomhederne. Vi fortæller om, HVORDAN ny teknologi og digitalisering spiller sammen med og bliver til ny forretning, nye ideer og ny vækst. Vi samler spændende dansk og international viden til dig og opdaterer dig på tendenser.

Bestil et gratis og uforpligtende prøveabonnement, log ind eller skriv til techmanagement@ing.dk

Seneste nyt