Carolina Benjaminsen

Carolina Benjaminsen

CEO, DigitalLead

Carolina Benjaminsen er administrerende direktør for DigitalLead – Danmarks nationale digitaliseringsklynge.
Den danske nationale klynge for digitale teknologier med 500+ medlemsvirksomheder er et centralt samlingspunkt for digital innovation både for virksomheder, der udvikler digitale løsninger, samt for andre sektorer, der har brug for innovative digitale løsninger. DigitalLead udgør en unik platform for innovation og vækst i samspillet mellem erhvervsliv, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder og borgere.