Synspunkt: Succeskriterierne skifter for virksomheder i den digitale tidsalder

Virksomheder skal formulere et meningsfuldt formål, så de undgår at udvikle meningsløse produkter blot for at maksimere profitten.
Brødtekst

Stigende hastighed, kompleksitet og forandring gør det sværere end nogen sinde at sætte den strategiske retning ... Eller gør det? Vi lever i en brydningstid med ny teknologi, nye forretningsmodeller og behov for at løse de store udfordringer, som verdensmålene udtrykker. Ved at se tingene på en ny måde kan vi finde en ny enkelhed i det at lede virksomheder.

Ikke nok at maksimere udbyttet til aktionærerne

»CAPITALISM. TIME FOR A RESET« stod der på forsiden af Financial Times d. 19. september i år, en uge efter The Business Roundtable, det største forum for amerikanske absolutte topledere, mødtes og formulerede en erstatning for det mantra, som har hersket de sidste 20 år. Virksomheder skal ikke længere blot maksimere udbyttet til aktionærerne, de skal derimod opmuntres til at definere et formål, der rækker ud over profit og tager andre interessenter i betragtning. Hvis virksomhederne ignorerer deres ansvar for samfundet, risikerer de at miste deres eksistensberettigelse, understregede de.  

Det er ikke kapitalismen, der er noget galt med, den er som sådan en glimrende motor for forandring, problemet er de succeskriterier, vi opstiller. Nye succeskriterier er godt nyt for alle virksomheder. Uanset hvad der bliver sagt i disse uger i USA, og uagtet, om man er kritisk overfor, om disse ledere nu lever op til deres egen målsætning, så er det den vej, vi skal. Det er godt for kloden, for mennesker og selv for forretningen. Virksomheder, der ikke tænker i at skabe et positiv bidrag til samfundet og ikke tænker langsigtet, får et kortere liv i fremtiden.

Det handler i høj grad om, at ledere af de nye teknologiske udviklinger skal have fokus på det positive bidrag til samfundet. Det kræver fokus og mod at holde øjet på det meningsfulde behov og ikke lade sig rive med af den teknologiske udviklingsmuligheder og lave meningsløse produkter, blot fordi vi kan. De nye teknologier har en styrke i at kunne løse mange af verdens udfordringer, så det gælder om at bruge vores innovationsmidler på det, der skaber mest værdi – og skaber bæredygtig forretning.

Det meningsfulde formål som grundsten for godt lederskab

Succes i fremtiden afhænger af, at kloden, mennesker og samfund trives. I den disruptive tidsalder betyder det, at virksomheder bliver mere robuste, hvis de opfylder et reelt og meningsfuldt behov. Teknologier og forretningsmodeller kommer og går, men et meningsfuldt formål består. Det er vist i adskillige undersøgelser, at virksomheder med et meningsfuldt formål økonomisk set giver et bedre afkast over tid, samt at de står langt stærkere i forhold til at tiltrække millennials og de passionerede medarbejdere.

Det er klart, at det at tjene penge er grundlæggende for at drive en virksomhed – men det er ikke virksomhedens meningsfulde formål. Profit er brændstoffet til virksomhedens motor, som ilt er for mennesket. Nødvendigt for overlevelse og gerning, men ikke målet i sig selv. Virksomheder kan se sig selv som en drivkraft, en motor, der bidrager positivt til verden. Motoren genererer et bidrag til samfundet og tjener penge herved, som så er brændstof til at motoren køre videre og generere mere bidrag. 

De virksomheder, der forstår at have et formål med hjerte og forstår at lede organisationen derefter, kan skabe en intern drivkraft, der bliver synlig for kunderne og giver en konkurrencefordel, som Michael Porter ikke fik med i sin five forces-model.

Som leder kan man derfor med fordel spørge sig selv: Er min virksomheds formål meningsfuldt? Bruger vi det meningsfulde formål som et kraftfuldt ledelsesredskab? Hvis ikke, er det tid til at gentænke formålet og måden I leder på. Rigtig mange virksomheder er blevet skabt på ønsker om at bidrage og forandre verden til noget bedre. Man kan enten genopdage den gamle meningsfuldhed eller skabe en ny relevant meningsfuldhed med inspiration fra de 17 verdensmål, som viser verdens største og vigtigste udfordringer.

Om Tech Management

Tech Management er Ingeniørens ledelsesmedie, som sætter fokus på ledelse, projektstyring og strategi i en digital og teknologisk forandringstid.

5 grunde til, at du skal læse Tech Management

1. Du får indblik i digital omstilling i et ledelsesperspektiv

2. Du får adgang til et medie, der tør skære igennem hypen om ny teknologi

3. Du får gode, lærerige cases fra virksomhedernes hverdag

4. Du får værktøjer, du kan bruge direkte i dit arbejde med ledelse og strategi

5. Du får ny inspiration til at styre dine projekter, så de lander hvor de skal

Fristet? Bestil et 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement her.

Vil du prøve Tech Management?

Styrk dit lederskab - bestil et gratis og uforpligtende prøveabonnement her

Seneste nyheder