Synspunkt: Digitalisering venter ikke på nogen

Danskere er nysgerrige og åbne over for digitale produkter og tjenester. Det samme gælder rigtig mange virksomheder, men der er plads til, at flere kan komme om bord i den digitale bus og være med til at indløse det store vækstpotentiale i dansk erhvervsliv.
Brødtekst

Den digitale tidsalder er indledt med et væld af muligheder og det er svært at forudsige den udvik-ling, vi kommer til at se om 10 eller 20 år – ja, allerede om 5 år vil der findes et væld af nye pro-dukter og tjenester, som vi ikke engang kan forestille os i dag. Men digitaliseringen venter ikke på nogen, og der er brug for, at Danmark sætter sig op forrest i bussen, hvis vi skal bevare en stærk konkurrenceevne i dansk erhvervsliv og et samfund præget af velstand og vækst.

Heldigvis er Danmark et land, hvor vi er kendetegnet ved tillid og nysgerrighed. Danskerne har, ung som gammel, fra tømreren til tandlægen, taget imod digital post, ligesom en stor del af vores erhvervsliv udnytter de digitale muligheder, der findes. Alt i alt står vi parat og ser overvejende positivt på de muligheder, vi får i takt med udviklingen, og det er en styrke, vi skal blive endnu bedre til at italesætte, når vi fortæller historien om, hvad Danmark er for et land.

Vi er ikke i mål endnu

Men det er ikke alle – hverken borgere eller virksomheder – som er kommet med på rejsen. Der er stadig et stort potentiale, og vi kan se, at de små og mellemstore virksomheder investerer min-dre i digitalisering og anvender færre nye teknologier, end det er tilfældet for de store selskaber. Det kan der være mange grunde til. Det skyldes forhåbentlig almindelig travlhed. Ordrebøger, der bugner, og travle folk i omstillingen er noget, de fleste virksomheder er rigtig glade for. Men den travlhed kan for nogle betyde, at man ikke får kigget længere hen ad vejen og heller ikke har tid til at tænke over, hvordan virksomheden kan drives endnu bedre.

Derudover kan det være svært at overskue de digitale muligheder og vurdere afkastet af investe-ringer i den type løsninger. Især fordi det største potentiale ofte findes der, hvor det er svært at lave en business case. Et nyt kundesystem, digital proces eller produktionsmaskine kan effektivi-sere driften og spare tid. Det kan der sættes kroner og ører på. Men en åben og nysgerrig tilgang til virksomhedens data, brug af virtual reality i markedsføringen, eller måske gå ombord i kunstig intelligens som redskaber, og de nye forretningsmodeller, som den slags aktiviteter kan åbne op for, er svære at værdisætte på forhånd.

Men det er lige dét, vi har brug for, at vores virksomheder tør kaste sig ud i for at være i front. Det gælder de virksomheder, vi har i dag, og det gælder de virksomheder, som starter i morgen. For mange har potentiale til at blive internationale spillere. Det har vi brug for, hvis det er Danmark, som skal være omdrejningspunkt for, at digitalisering kan bidrage til at løse nogle af vor tids store problemer såsom klimaudfordringen, og brugen af teknologi til at forbedre behandlingen i medi-cinalindustrien.

Læs også: Sådan tog Danmarks digitaliseringsmester anno 2019 teknologiske syvmile-skridt

Og så er det i øvrigt vigtigt, at vi ikke kun kigger på de allermest avancerede teknologiske løsnin-ger. For mange virksomheder kan noget så simpelt som en bedre e-handelsløsning, eller bedre sy-stemintegration give konkrete resultater i form af større omsætning og sparet tid hos medarbej-derne. Som eksempel har virksomheden Hesehus, der for nylig modtog en Gazelle-pris fra Bør-sen, leveret en e-handelsløsning til firmaet Babysam. Indenfor fire måneder steg omsætningen på nettet med 113 procent, konverteringsraten steg med 44 procent og trafikken til siden steg med 33 procent.

Med den salgs potentiale kan det undre, at danske virksomheder eksporterer mindre via e-handel, end virksomhederne i vores nabolande. Ved starten af 2018 rundede e-handelen indenfor detail 1 mia. kr. Det er mange penge og mange handler, men 60 procent af salget foregik via udenlandske firmaer. Danskerne har i stor grad taget handel på nettet til sig, hvilket vores erhvervsliv kan dra-ge stor nytte af.

På samme måde er der et potentiale for rigtig mange virksomheder i at arbejde mere med deres data. Men det er under en fjerdedel af danske virksomheder med flere end 10 ansatte, som arbej-der med systematisk opsamlet kundedata. Og heraf er det kun 14 procent, der arbejder med det i et så stort omfang, at det kan kaldes big data.

Rejsen er målet – og vi fortsætter

Vi er altså ikke nået i mål endnu og det kommer vi heller ikke. Det er en evig præmis for at drive forretning. Derfor er mit vigtigste budskab til danske virksomhedsledere, at vi skal blive ved med at være parate til at gribe de nye muligheder, der opstår; blive ved med at være nysgerrige og op-søge de arrangementer, medier og netværk, hvor nye teknologier bliver præsenteret og demon-streret.

Det kræver også, at vi anerkender, at medaljen har en bagside. Hver gang vi kobler en ny dims på internettet, hver gang vi laver en ny webside eller en app med masser af brugerdata, risikerer vi at gøre os sårbare overfor de kriminelle, som også er rykket over på nettet og er blevet digitale. Der-for kræver digitaliseringen ansvarlighed. Vi skal have styr på it-sikkerheden og tage stilling til, hvordan vi behandler data på en god måde. Og her er der også behov for et løft. Vi skal blive bedre til at videndele med hinanden om de udfordringer, vi har, og især fortælle om, hvordan vi løser dem.

Læs også: Logitrans skal eksperimentere med robotteknologi: Sådan kom virksomheden i gang

Digitaliseringen kræver faktisk en hel del af os – og heldigvis er der hjælp at hente. Dansk Erhverv arbejder aktivt for programmet SMV:Digital som er en central del af den politiske strategi for Danmarks digitale vækst. Her kan små og mellemstore virksomheder søge tilskud på op til 100.000 kr. f.eks. til at arbejde med e-handel eller digital omstilling. Og Dansk Erhverv er en del af det SMV:Board, som løbende sørger for, at programmet rammer ned i et behov hos de danske virksomheder.

Vi er også med til at sikre danske virksomheder bedre mod it-kriminalitet. Dansk Erhverv har blandt andet grebet den anbefaling, som Virksomhedsrådet for it-sikkerhed kom med i begyndel-sen af året. Sammen med gode kræfter fra både den offentlige og private sektor har vi ansøgt In-dustriens Fond om midler til at skabe en egentlig mærkningsordning, der kan hjælpe virksomhe-der med digitaliseringen slagsider. Ordningen giver virksomhederne nogle konkrete målsætninger at arbejde ud fra, så deres sikkerhed er på omgangshøjde med de digitale risici. Mærkningsord-ningen kommer allerede til næste år og bliver en løftestang for, at digital ansvarlighed kan blive en ny dansk styrkeposition.

Læs også fra vores VIDENSBANK: McKinsey: Hvad vi kan lære af 25 års digitalise-ring?

Når jeg nu opfordrer til at være nysgerrig og opsøge ny viden, så er det selvfølgelig også vigtigt for mig, at der findes et godt udbud af relevante arrangementer. Det er noget, vi løbende har for øje, og Dansk Erhverv har blandt andet sat fokus på it-sikkerhed i løbet af efteråret og gør det igen med et åbent morgenmøde på Børsen d. 5. december, som vi holder i samarbejde med Langkjaer Cyber Defence.

Da jeg var til Tech BBQ, satte vi sammen med NNIT fokus på, hvordan iværksættere og store virk-somheder kan samarbejde til fælles gavn. Til næste år fortsætter vi både med løbende at holde mindre arrangementer, og vi har desuden et par større arrangementer i støbeskeen om tech, digi-tal vækst og it-kompetencer, som jeg glæder mig til at kunne løfte sløret for over tid – og som jeg håber at se mange af læserne til.

Om Tech Management

Vil du også gerne være en teknologisk frontløber? Så er Tech Management noget for dig. Lær af de bedste cases, få state of the art-værktøjer og lad dig inspirere af de førende digitale tænkere.

Tech Management er mediet, der tager den teknologiske og digitale udvikling seriøst, skærer igennem hypen og ser på den konkrete anvendelse i virksomheder og organisationer.

Alt hos os handler om, HVORDAN nye teknologier kan nære innovation, skabe nye forretningsmodeller og munde ud i bæredygtig vækst. Kom med ombord og få adgang til en konstant opdateret samling af unik viden.

Bestil et gratis og uforpligtende prøveabonnement, log ind eller skriv til techmanagement@ing.dk

Nævnte firmaer

Seneste nyt