Strategisk design er nøglen til at lykkes med digitale transformationer

Design er ikke blot æstetik og lækre brugerflader - det er også en tilgang, som kan hjælpe virksomhederne til at levere nye og innovative løsninger.
Brødtekst

Dette er et debatindlæg. Du er også velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til atl@ing.dk

Design handler om at agere sensitivt og formgivende. Den tilgang er der store potentialer i for mange virksomheder - ikke mindst når det kommer til digital transformation. 

Tag for eksempel Simon, som fik en hel afdeling til at bruge design som led i en integration af nye teknologier på arbejdspladsen. 

Da Simon fik 200 kollegaer til at bruge visuelle tavler

Simon er på mange måder en arketypisk digital designer. Han er ung, født digital, og på papiret uddannet til at fokusere på at skabe gode kundeoplevelser og digitale services. 

I mange organisationer kunne han snildt have slidt og slæbt i et produktudviklingsteam eller i en marketingsafdeling uden at føle, at han bidrog nævneværdigt til udviklingen af organisationen på den store klinge. I den afdeling, hvor Simon arbejder i dag, er sagen dog en anden. Simon har, udover sit designarbejde, spillet en central rolle for hele organisationen under coronakrisen. 

Hver morgen har Simon ansvar for et stand-up møde for sit team omkring en tavle, hvor hele teamet har et overblik over deres fælles opgaver, fremdrift og hvem, der gør hvad.  Simon og teamet var i forvejen i gang med at eksperimentere med virtuelle opslagstavler, så de kunne dokumentere og tilgå deres arbejdsplaner uanset tid og sted, og da organisationen pludselig skulle arbejde hjemmefra fra den ene dag til den anden, var det Simon, der sad med en vigtig brik til at få det til at lykkes. 

I løbet af få dage var han med til at få indkøbt licenser til den nye software, de havde testet af. Han har udviklet hjælpeguides og afholdt seminarer og træning i virtuel workshop-afholdelse. Mens han hjalp sit eget team med at få tilpasset deres processer, så de alle kunne arbejde hjemmefra, fik han næsten 200 kolleger i gang med at bruge virtuelle tavler. 

Simon rakte ud til it-afdelingen for at sikre, at det nye værktøj kunne understøttes, og han fik sørget for at få kommunikeret de nye muligheder bredt ud i organisationen via intranettet. Han arbejdede også løbende på at teste og tilpasse værktøjet i takt med, at der kom flere brugere. Hvad der startede med at være en digital opslagstavle til at planlægge arbejde og placere virtuelle Post-It’s blev hurtigt brugt til alt fra at dokumentere direktørmøder til at drive kreative processer med eksterne konsulenter. 

Når design bliver strategisk vigtigt

Eksemplet med de virtuelle opslagstavler og Simon er simpelt, men det viser nogle af potentialerne i at tænke og handle som en designer. Designere som Simon er uddannet som professionelle problemknusere. De arbejder helt intuitivt med test, prototyper, og empatisk design af løsninger, hvor de prøver sig frem med fokus på at skabe ægte værdi for brugerne.

Prototypetilgangen er ofte den eneste farbare vej, når forretningskonteksten er så foranderlig, som den er for tiden. Den gode brug af teknologien er nemlig noget, vi skal teste os frem til, og det er vigtigt at lade medarbejderne eksperimentere sig frem til de bedste og mest naturlige måder at bruge teknologien.

Eksemplet med Simon illustrerer også vigtigheden af at institutionalisere en anelse anarki. Når Simon krydser organisatoriske grænser og springer ledelseslag over for at få opgaven løst, så er det dels drevet af nødvendighed, dels af designerens hjerte, der ofte banker for nedbrudte fag- og ledelseshierarkier. Det er ikke anarki for anarkiet skyld. Det er simpelthen sund designfornuft, når opgaverne skal løses af bedste ledige kapacitet med de største indsigter i kundernes reelle behov. 

Hvis vi som ledere tager designpotentialet i vores organisationer alvorligt, så bør det have en decentralisering af beslutningskapacitet til følge. Silonedbrydning skal gøres med samarbejdet i fokus, og ikke fordi nogle dyrt betalte konsulenter har sat smarte streger på blåt papir. 

Som nævnt i eksemplet ser vi dog stadig reminiscenser af en bedaget designforståelse internt i mange store danske organisationer, hvor designere som Simon groft sagt kun får lov til at komme ind i slutningen af udviklingsprocessen og sikre, at tingene bliver lækre.  Hvis designerne i stedet bliver involveret i de helt tidlige faser af udviklingsprocessen, kan de være med til at sikre, at vi løser det rette problem – rigtigt - og at vi har brugernes sande behov for øje, når vi gør det. 

Det er sammen med en mere klassisk designet, æstetisk brugerflade med til at sørge for, at vores produkter bliver attraktive, letforståelige og brugervenlige. 

Agil transformation kalder på design 

Flere store virksomheder har allerede indledt rejsen mod at blive mere designdrevne – de kalder det typisk bare noget andet.

De er i gang med ’agile transformationer’, bruger lean start up-metoder i udviklingsafdelingerne og lader sig inspirere af designtænkning, når de brainstormer, prototyper, tester og løser problemer inden for områder, som vi typisk ikke associerer med design. 

De forskellige tilgange bruger alle af samme hovedstol: Designernes tænkning og praksis. 

Designeren Simon fra eksemplet arbejder i en sådan organisation, og han og hans kolleger er som nævnt centrale for den agile omstilling, som virksomheden er i gang med. Moderne agile praksisser er i stil med designprocesser visuelle og iterative af natur, og det er en af grundene til, at Simon trives som en fisk i vandet i den agile organisation, og at han samtidig er en vigtig rollemodel for sine kolleger uden designbaggrund.

Gør design til en strategisk ledelsesopgave

Design er både operationelt i sine konkrete værktøj og processer, taktisk i sin tilgang og stærke metodik omkring opgaveløsning, og strategisk i udviklingen af mulige nye markeder.

Samlet set giver det den efterspurgte agilitet og hastighed i de nødvendige omstillinger og agile transformationer, vi står overfor. Samtidig fordrer en designtilgang et ægte kundefokus – et fokus de færreste af os reelt mestrer endnu.

I vores store organisationer ser vi globalt på tre forbundne trends, som på mange måder er design i forklædning. De tre trends er en måde at ruste din organisation til at levere nye og innovative løsninger gennem strategisk designhandling: 

  1. Den rette dosis organisatorisk anarki. Flere og flere medarbejdere har allerede prøvet at være organiseret i distribuerede, tværorganisatoriske teams på tværs af forretningen, og de efterspørger større og større mandat - og tager det gerne selv, hvis de får chancen. De eksperimenterer, kortslutter arbejdsgange og gentænker både processer og løsninger.
     
  2. Operativsystemet gentænkes. Rammeværktøj som Agile og Lean adapteres for tiden bredt i forretningen og på tværs af mange store organisationer. Det har som konsekvens at vanetænkning udfordres, operating models gentænkes, og organisationen gendesignes.
     
  3. Design for ikke-designere. Vi ser en fremvoksende kollaborativ tilgang til komplekse opgaver i mange store organisationer, det sker ofte i en hybrid mellem virtuelle og analoge arbejdsformer og i processer hvor tavler, whiteboards og andre remedier, som er naturlige for designere at bruge, kommer i spil. Mange af redskaberne i en designers værktøjskasse bruges nu bredt i organisationen.

Det er vores overbevisning, at hvis du som leder tager design alvorligt, så ruster du din organisation bedre til at levere nye og innovative løsninger igennem både nuværende krise, mens du samtidig bidrager til, at I får udviklet de fremtidige forretningsmodeller.

Tiden er inde til at give design plads som andet og mere end grafik, marketingmaterialer og brugerrejser.

Om Tech Management

Tech Management er Ingeniørens ledelsesmedie, som sætter fokus på ledelse, projektstyring og strategi i en digital og teknologisk forandringstid.

5 grunde til, at du skal læse Tech Management

1. Du får indblik i digital omstilling i et ledelsesperspektiv

2. Du får adgang til et medie, der tør skære igennem hypen om ny teknologi

3. Du får gode, lærerige cases fra virksomhedernes hverdag

4. Du får værktøjer, du kan bruge direkte i dit arbejde med ledelse og strategi

5. Du får ny inspiration til at styre dine projekter, så de lander hvor de skal

Fristet? Bestil et gratis og uforpligtende prøveabonnement og få løbende perspektiv og viden leveret direkte til din indbakke.

Seneste nyt