Sådan imødekommer vi build 4.0

Succesfuld digital transformation af byggemarkedet kræver indsats fra både politikerne og fra virksomhederne selv.
Brødtekst

Byggebranchen klandres tit for nøl i forhold til at være innovativ og introducere ny teknologi - i særdeleshed når det gælder digitalisering. Men er det et reelt billede eller er byggeriet blevet skydeskive for, at alle andre brancher kan fremstå i et bedre lys?

Ifølge McKinsey Global Institute ligger byggeriet på en andensidste plads på listen over niveauet for digitalisering af forskellige brancher, og produktiviteten er kun steget med 1 % over de sidste 20 år. 

En undersøgelse af Teknologisk Institut, hvor 359 danske virksomheder er blevet interviewet viser, at 56 % af virksomhederne ikke anvender en digitaliseringsteknologi. I Regeringens Strategi for Danmarks digitale vækst fra 2018 er det fastslået, at de mest digitale virksomheder har en højere produktivitet end de mindst digitale.

Så det ser jo rigtig skidt ud – eller gør det?

Der er i al fald tegn på, at der er forandring på vej i branchen med en stigende opmærksomhed på digitalisering og ny teknologi. Teknologisk Institut, Bloxhub og byggebranchens innovationsnetværk, InnoBYG, har etableret et Build 4.0 netværk med bred deltagelse i branchen, og i juni blev der på en inspirationsdag med 100 deltagere arrangeret af Bloxhub, Molio, Dansk Byggeri og InnoBYG, offentliggjort et digitalt manifest, der er bygget op om hovedpunkterne fra Regeringens Strategi for digitalt byggeri.

Build 4.0 er afgørende for byggebranchens fremtid

Build 4.0 er byggebranchens svar på industri 4.0 og dækker over brugen af ny teknologi og digitalisering i byggebranchen.

Build 4.0-netværket har identificeret 73 konkrete build 4.0 cases i byggeriets livscyklus, der dækker projektering, produktion, udførelse, drift og genanvendelse. Særligt kan nye teknologier som BIM og IoT skabe værdi i forbindelse med processtyring og optimering. Men også droner, robotteknologi og kunstig intelligens kan være værdifulde til automatisering, processtyring og forbedring af arbejdsmiljøet.

Og der er god grund til at tage Build 4.0 til sig. Med 5.000 milliarder kroner bundet i bygninger i Danmark, og det faktum, at byggebranchen er ansvarlig for 40 % af samfundets ressourceforbrug, for 40 % af energiforbruget og for 35 % af affaldsproduktionen er der nok at tage fat på.

Dertil kommer udfordringer med overskredne budgetter, tidsplaner der ikke holder, kvalitetssikring, dårligt indeklima og analyser, der - korrekt eller ukorrekt - viser branchens dårlige produktivitet. Vi er forbi den tid, hvor vi kan forsvare at ”gøre som vi plejer”. Selvom teknologi og digitalisering måske ikke kan løse alle udfordringerne, så kan Build 4.0 være afgørende for branchens fremtid.

Hvis bygge- og anlægsbranchen formår at få omsat nogle af de muligheder, der ligger i Build 4.0, til ny forretning og effektivisering af eksisterende, så er der god grund til optimisme.

Forskning og udvikling viser vejen

Apropos optimisme, så giver en række eksempler på forsknings- og udviklingsprojekter relateret til digitalisering og nye teknologier i byggeriet også grund til at se lyst på fremtiden.

Projekterne, der er medfinansieret af blandt andre Innovationsfonden, Grundejernes Investeringsfond og Uddannelses- og Forskningsministeriet, involverer 3d-printet beton, e-inspektion af altaner, BIM til murværk, droner og kunstig intelligens til at tilstandsvurdere bygninger og broer og robotter til at automatisere produktionen.

Flere af projekterne har til formål at give et overblik over eksempelvis anvendelse af droner og robotter i byggeriet og til at formidle om Build 4.0.

Så måske ser det ikke så sort ud alligevel. Specielt ikke, når man tager byggeriets særlige forhold i betragtning. Det er nemlig en branche med mange SMV’ere og få, store lokomotiver. Det er også en stærkt reguleret branche med en fragmenteret værdikæde og mange faggrænser. En bygning, bro eller vej skal holde i rigtigt mange år, og der er risiko for at tabe mange penge, hvis der i jagten på digitalisering gås på kompromis med kvalitet og funktionalitet.

Strategi skal følges op med handling

Det er positivt, at regeringen har fremlagt en strategi for digitalt byggeri, men der er brug for, at den følges op med handling og udvides, så indsatsområderne suppleres med initiativer inden for teknologier som robotter, droner, 3d-print, kunstig intelligens, augmented reality og virtual reality.

Strategiens initiativ 15 peger på, at forskning og innovation i digitalt byggeri skal styrkes. Det er positivt, men for at få succes kræver det, at der tages hensyn til byggebranchens særlige vilkår. Det kan eksempelvis ske ved at inkludere videnspredning, praksisnære udviklingsaktiviteter, muligheder for at inddrage hele værdikæden og mulighed for, at markeds- og forretningspotentialet vurderes i hele værdikæden og i hele branchesegmentet og ikke kun for en eller flere enkeltvirksomheder. 

Det kræver både tæt samarbejde i byggeriets egen værdikæde og med aktører med andre kompetencer, fx robotudviklere og softwareudviklere, som kan arbejde sammen med bygge- og anlægsbranchen om de løsninger, som branchen har brug for.

Endeligt kræver en succesfuld digital transformation af byggebranchen selvfølgelig også, at virksomhederne selv tager fat og glemmer de traditionelle undskyldninger som ”kunderne efterspørger det ikke”, ”hvorfor ændre på noget, der fungerer”, og ”vi har ikke tid” eller ”vi har ikke råd”.

Om Tech Management

Vil du også gerne være en teknologisk frontløber? Så er Tech Management noget for dig. Lær af de bedste cases, få state of the art-værktøjer og lad dig inspirere af de førende digitale tænkere.

Tech Management er mediet, der tager den teknologiske og digitale udvikling seriøst, skærer igennem hypen og ser på den konkrete anvendelse i virksomheder og organisationer.

Alt hos os handler om, HVORDAN nye teknologier kan nære innovation, skabe nye forretningsmodeller og munde ud i bæredygtig vækst. Kom med ombord og få adgang til en konstant opdateret samling af unik viden.

Bestil et gratis og uforpligtende prøveabonnement, log ind eller skriv til techmanagement@ing.dk

Seneste nyt