Hvis de to ledere deler et værdifællesskab, deler visionen for enheden og har tillid til hinanden, er modellen med delt lederskab meget stærk, mener Tom Heron, direktør for Miljø i Niras. I dag har virksomheden i alt tre lederduoer.
Hvis de to ledere deler et værdifællesskab, deler visionen for enheden og har tillid til hinanden, er modellen med delt lederskab meget stærk, mener Tom Heron, direktør for Miljø i Niras. I dag har virksomheden i alt tre lederduoer.

Foto : Niras

Niras' yin og yang: delt lederskab

Rådgivervirksomheden Niras har netop udnævnt en ny lederduo. Det er det tredje makkerpar på ledelsesplan, men selvom Tom Heron, direktør for Miljø, ser mange fordele i modellen, giver den kun gevinst, hvis en række krav til lederparret er på plads.

Lederrollen er i reglen en solistopgave, men sådan behøver det ikke nødvendigvis at være. Hos rådgivervirksomheden Niras har de i foreløbigt tre tilfælde valgt at besætte én lederpost med to ledere.

Senest blev det i marts meldt ud, at jobbet som forretningschef for miljø i Østdanmark nu bestrides af to sidestillede medarbejdere.

Tom Heron, der er direktør for Miljø i Niras og dermed chef for den nye ledelsesduo, peger på, at jobbet som forretningschef kræver fokus på både den daglige drift med alt, hvad det indebærer af opgaver på de indre linjer, og opgaver på de ydre linjer i forhold til at marked og kundepleje. Det indebærer med andre ord en stor arbejdsindsats samt talent for både det relationelle og det organisatoriske arbejde, forklarer han:

»Som forretningschef skal man både være indenrigsminister og udenrigsminister. Nogle gange finder man begge dele i den samme person, men i andre sammenhænge har vi en oplagt kandidat til henholdsvis den ene og den anden rolle. Hvis de to har et værdimæssigt fællesskab, deler visionen for enheden og har tillid til hinanden, så er modellen med delt lederskab meget stærk.«

Kræver tydelig kommunikation

Han understreger, at det er vigtigt, at ledelsesduoen komplementerer hinanden, hvis det skal lykkes. En holdning, han bygger på egne erfaringer.

»Jeg var selv i en konstellation tilbage i 2007-2008, hvor vi havde et kæmpestort værdifællesskab og rigtig godt kunne lide hinanden, men hvor vi begge to var udenrigsministre, og ingen af os gad at afrapportere eller følge op. Vi indså, at vi ville dække samme del af banen, og at modellen derfor ikke duede i den situation.«

Af den grund er han også meget opmærksom på at danne sig et billede af den samlede ledelsesopgave og dens kompleksitet, inden han nikker ja til et delt lederskab.

»Nogle gange viser det sig, at den delte model er mest oplagt, hvor den ene for eksempel kan dykke lidt mere ned i det faglige.«

For at undgå forvirring blandt medarbejderne er det væsentligt at kommunikere tydeligt, hvem de går til hvornår og samtidig gøre det klart, at der er tale om et sidestillet makkerpar, understreger han.

»Der vil altid være en gråzone, hvor medarbejderne kan være i tvivl om, hvem de skal gå til, men så må man bare sige, at det skal være den, der er nemmest at få fat på.«

Kan tiltrække flere kvinder til lederposter

Det delte lederskab byder på mange fordele, som at den ene kan tage over, hvis den anden er ude at rejse eller er syg, forklarer Tom Heron og fortsætter:

»Og vi kan sænke belastningsniveauet og udjævne det, hvis den ene har meget travlt med et særligt krævende projekt. Nogle gange har begge megatravlt, men ofte brænder det mere på hos den ene end hos den anden. Så det kan også hjælpe dem til at få endnu mere balance.«

Tom Heron vurderer, at delt lederskab ligeledes kan være med til at realisere Niras’ bæredygtighedsstrategi, hvor ligestilling er et af målene, herunder at der skal være samme kønsfordeling på ledelsesniveau som i virksomheden totalt set.

Læs også Lederduo i Niras: »Delt lederskab kræver en god del selverkendelse«

»Det er ikke særligt skævt, men det er endnu ikke 50-50, så vi kigger ned i, hvad filen vi kan gøre. I min egen del af butikken er der overvægt af kvindelige ledere, og når jeg kigger ud over de mange år, jeg har været i Niras, ser jeg mindst lige så mange ledertalenter hos kvinder som mænd.«

En IDA-undersøgelse fra 2020 viser, at lige mange kvindelige og mandlige IDA-medlemmer nærer et ønske om at blive leder (henholdsvis 61 og 60 procent). Adspurgt om barrierer for at blive leder anfører 39 procent af kvinder, at »det vil blive svært at balancere arbejds- og familieliv som leder,« mens det gælder for 23 procent af mændene.

Og mens kun 5 procent af mændene svarer, at de »ikke har den rette uddannelse/formelle ledelseskompetencer,« gælder det for 24 procent af kvinderne.

Kvinderne føler med andre ord, at de skal over en større forhindring end mændene for at nå en lederpost.

Bliver ikke det den dominerende model

Tom Heron understreger, at virksomheden ikke har indført delt lederskab for at rette op på kønsfordelingen, men at modellen kan vise sig at have en positiv indflydelse.

»Det bliver nemt meget generaliserende, men man ser ofte, at kvinder er lidt mere tilbageholdende med at kaste sig ud i et lederjob og spekulerer mere over, om det levner tilstrækkelig overskud til alt det andet, de skal og vil. Kvinder er også bedre til at se egne begrænsninger, mens vi mænd siger »jeg er meget god til noget af det, så lad mig prøve.«

Som en del af et makkerpar bliver ledelsesopgaven lidt mere overskuelig, vurderer han.

»Det kan også være en måde at prøve rollen af på. For starter man med at have ansvar for noget, man er rigtig god til, kan man også finde ud af, om lederjobbet passer én. Jeg tror, det er en god model, hvis man vil have flere kvinder til at prøve det af.«

Tom Heron regner med, at der kommer flere lederduoer i Niras frem over end de tre, der er for øjeblikket. Men han tror ikke, det kommer til at dominere.

»Det når ikke op på en tredjedel, måske en tiendel, for det kræver, at man deler værdier og har personligheder, der matcher. Det er en rigtig god model, som vi ikke er bange for tage i brug. I takt med at vores kunder flytter sig, og vi arbejder mere virtuelt - og det kommer vi til at gøre meget mere også efter corona - vil vores måde at arbejde på ændre sig. Her er delt ledelse bare én af tingene.«

 

Se Tom Herons gode råd om delt lederskab i boksen øverst til højre.

 

Om Tech Management

Tech Management er Ingeniørens ledelsesmedie, som sætter fokus på ledelse, projektstyring og strategi i en digital og teknologisk forandringstid.

5 grunde til, at du skal læse Tech Management

1. Du får indblik i digital omstilling i et ledelsesperspektiv

2. Du får adgang til et medie, der tør skære igennem hypen om ny teknologi

3. Du får gode, lærerige cases fra virksomhedernes hverdag

4. Du får værktøjer, du kan bruge direkte i dit arbejde med ledelse og strategi

5. Du får ny inspiration til at styre dine projekter, så de lander hvor de skal

Fristet? Bestil et 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement her.

Gode råd om delt lederskab

En lederduo skal 

  • komplementere hinanden
  • spille hver sin rolle på banen
  • have en tydelig snitflade
  • have en god kemi

Derudover skal man som chef for lederduoen 

  • fornemme, at den vil blive taget godt imod af medarbejdere
  • turde at teste lederduoen af – og skippe den igen, hvis det ikke fungerer

Kilde: Tom Heron, direktør Miljø, Niras

Latest news