Med få tilføjelser kan vi få langt større nytte af droner

Droner kan hjælpe os der, hvor mennesker kun vanskeligt kan komme til. Teknologiske tilføjelser kan være med til at løse de problemer, der står i vejen for at komme ordentligt i gang med et at udnytte dronernes mange muligheder.
Brødtekst

Dette er et debatindlæg. Du er også velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til atl@ing.dk

Som i en scene fra tegneserien om fremtidsfamilien The Jetsons har de fleste nok set for sig, hvordan droner i en nær fremtid ville kunne flyve rundt over os og levere alt fra pizza til medicin. 

Droner kan dog meget andet end bare at levere varer, og det ærgerlige ved, at vi ikke gør nok brug af dem, handler ikke så meget om ovenstående fremtidsscenarie. 

Droner kan tage billeder af skader på broer, som man i mange tilfælde ellers skulle bruge stilladser, hejseværk og en hel del mandetimer på at opdage. Vi kan bruge dem til overvåge miljøtilstanden i vores have, hvordan marker bruges og gødes, vi kan måle bestanden af dyr i svært tilgængelige områder og få et mere fyldestgørende billede af, hvad der går galt de steder i trafikken, hvor der ofte sker ulykker. 

Lovgivning giver både sikkerhed og stiller begrænsninger

Kort sagt kan dronerne komme til der, hvor det er svært for os mennesker at følge med. Det giver en lang række fordele, som vi desværre ikke har mulighed for at udnytte i særlig høj grad endnu. 

Det skyldes blandt andet den restriktive, men fornuftige, lovgivning, vi har inden for droneflyvning.

En af hjørnestenene i lovgivningen er princippet om Visual Line of Sight, der betyder, at du under hele flyvningen skal kunne se din drone. Ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt er det en nødvendig foranstaltning, så man ikke flyver ind over nogen eller noget, man kan skade, hvis dronen sætter ud og falder ned. For at sikre vores privatliv er det også vigtigt, at vi under droneflyvning ikke kommer til at tage billeder eller video af mennesker uden at have fået lov.  

Og her er droner kommet til kort. For selvom vi i princippet godt kunne levere varer med droner, fordi vi godt kan flyve en drone fra A til B, så kan vi det kun så længe, at der ikke er noget imellem A og B, som dronen kan støde på.

Har dronen en sensor, så kan den stoppe, før den støder på en hindring. Men hvis ikke, så vil den bare flyve ind i det, der står i vejen - uanset om det er en bygning, et vejskilt eller et menneske.

Men det er her, teknologiske tilføjelser til dronerne kan hjælpe os med at nå målet. For hvis vi eksempelvis kan gøre dronerne mere autonome ved at gøre dem i stand til selv at registrere forhindringer eller mennesker på vejen og undgå dem, så kan lovgivningen om Visual Line of Sight formodentlig lempes, fordi dronerne ikke længere vil udgøre en risiko for vores sikkerhed eller privatliv. 

Teknologisk set er det allerede muligt.

Teknologiske tilføjelser allerede klar

Ved hjælp af teknologiske tilføjelser som Edge Computing, kan vi i dag tilføje softwarekomponenter ved at placere dem i bokse udenpå dronen, i stedet for at skulle udvikle dronerne med egenskaberne fra starten. På den måde kan vi udvide dronens handlerum og skifte dens egenskaber ud afhængigt af opgaven, uden at det koster en bondegård. 

Som nævnt er en af de teknologiske tilføjelser, der er klar i dag, en sensor, der kan registrere mennesker på afstand og flyve udenom dem. Med den tilføjelse kan dronen analysere billeder i realtid, og dronepiloten kan følge med på en skærm.

En anden tilføjelse, der også er klar, er en sensor, der kan registrere røgudvikling eller gasudslip ved at måle på mængden af henholdsvis røg eller gas i forhold til luft. Så kan vi hurtigt opdage, hvordan brande udvikler sig eller opdage gasudslip uden at sende mennesker ind på området og sætte dem i fare. 

Vi er også i gang med at udvikle sikker drone-til-drone-kommunikation, hvor flere droner kan kommunikere internt, så de fortsætter med opgaven og kommunikerer tilbage, selv hvis en af dronerne sætter ud eller kontakten til en server mistes. Det er også en løsning, der afhjælper problemet med den relativt korte batteritid på droner, fordi opgaven kan løses hurtigere med flere droner. 

Mens vi venter på ændringer i lovgivningen

Flere er i gang med at anvende droner til at løse oplagte opgaver. Miljøstyrelsen, Rambøll og Vejdirektoratet er nogle af dem, hvis arbejde vi har hentet eksempler fra i vores nye rapport om anvendelsen af droner til monitorering. 

Men også de nye teknologiske tilføjelser kan allerede i dag være med til at løse opgaver, der gør droneanvendelsen bedre og mere sikker.

Når der for eksempel skal tages billeder eller tælles mennesker til store events, som festivaler eller festuger, hvor man jo allerede bruger droner efter at have indhentet tilladelse, vil det øge sikkerheden at tilføje sine droner ’human avoidance’-sensoren. På den måde vil man have en ekstra sikkerhed for, at dronen ikke kommer til at skade nogen, hvis der skulle ske noget, der får den til at falde ned.

Sensorerne, der kan registrere røgudvikling eller gasudslip, vil også kunne omprogrammeres til at registrere alle mulige andre forhold i luften, fx metan-udslip over lossepladser eller mængden af støv i luften over grusgrave, som både har betydning for arbejdsmiljøet i grusgravene og for naboerne til området. Ved at måle støvet vil man kunne afgøre, om man holder sig inden for et bestemt niveau, eller om man skal rykke arbejdet et andet sted hen, indtil niveauet falder igen.

Ovenstående er blot enkelte eksempler på, hvordan de nye teknologiske tilføjelser allerede nu kan komme i anvendelse – mulighederne er mange. Vi har teknologien til at bruge dronerne sikkert, så lad os bruge den der, hvor dronerne kan gøre en forskel. Og så kan det også være, at vi, som The Jetsons kan få leveret varer direkte til vores dør i en ikke alt for fjern fremtid. 

Om Tech Management

Tech Management er Ingeniørens ledelsesmedie, som sætter fokus på ledelse, projektstyring og strategi i en digital og teknologisk forandringstid.

5 grunde til, at du skal læse Tech Management

1. Du får indblik i digital omstilling i et ledelsesperspektiv

2. Du får adgang til et medie, der tør skære igennem hypen om ny teknologi

3. Du får gode, lærerige cases fra virksomhedernes hverdag

4. Du får værktøjer, du kan bruge direkte i dit arbejde med ledelse og strategi

5. Du får ny inspiration til at styre dine projekter, så de lander hvor de skal

Fristet? Bestil et gratis og uforpligtende prøveabonnement og få løbende perspektiv og viden leveret direkte til din indbakke.

Nævnte firmaer

Seneste nyt