Lad det nye arbejdsliv være drevet af visioner – ikke besparelser

De virksomheder, der kommer bedst ud af krisen, er de virksomheder, der hurtigt formår at tilpasse sig forandringer. Under corona er der opstået fejlantagelser, vi skal passe på med ikke at tage med i vores nye arbejdsliv.
Brødtekst

Dette er et debatindlæg. Du er også velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til atl@ing.dk

Det gik stærkt, da flertallet af danskere pludselig blev beordret til at arbejde hjemmefra i kølvandet på statsminister Mette Frederiksens historiske pressemøde den 11. marts. Og det gik grundlæggende rigtig godt, også takket være kvikke it-medarbejdere i danske virksomheder, agile it-leverandører og en i forvejen høj grad af digitalisering og arbejdsmoral i Danmark. 

Rigtig mange virksomheder og organisationer har de seneste måneder kunne konstatere, at hjemmearbejdet kan gøres så effektivt, at de nye rutiner - eller i hvert fald store dele af dem - har potentiale til at blive permanente.  

Læs også: Psykologisk tryghed på arbejdspladsen skaber effektive teams

Der er åbenlyse fordele ved mere hjemmearbejde. Ikke mindst, hvis man spørger økonomifolkene. Det er logisk, at med færre til stede på kontorerne, kan der spares på kontorernes størrelse og de løbende udgifter til facility management som rengøring, kantinedrift etc. 

Innovation under pres

Der er intet galt i at have øje for besparelser og effektiviseringer. Men den vigtigste learning fra corona-krisen må ikke blive, at virksomheder kan spare markant på posten husleje, uden at det går ud over medarbejdernes og virksomhedens performance. 

Mange organisationer har oplevet, at medarbejdernes effektivitet har været bevaret eller muligvis endda forbedret under corona. Der er så at sige blevet ”ekspederet” på livet løs hjemme fra køkkenbordet. Det kan fint gå i en afgrænset periode. Men innovationen og udviklingen er kommet under gevaldigt pres, hvilket jo er det, der på den længere bane er fundamentet for succes i dagens og morgendagens verden.  

Nogle har forsøgt sig med virtuelle fredagsbarer eller store kick-offs via Zoom. Men de idéer, der opstår gennem uformelle samtaler ved kaffemaskinen eller den brainstorm, man kan generere med post-its på væggen og tusch-tegninger på en white board, kan ikke laves alene derhjemme eller erstattes af virtuelle løsninger. Det ved vi grundlæggende alle sammen. 

Min klare anbefaling til den enkelte virksomhed eller organisation er at lade sig inspirere af mulighederne i de nye adfærdsmønstre efter coronakrisen og bygge en sammenhængende og langsigtet plan for, hvordan den digitale transformation bedst kan accelereres. Planen skal tage højde for, hvorledes man bevarer innovationen, sammenhængskraften og medarbejdernes trivsel og motivation, og den skal fokusere på de langsigtede effekter for økonomien og differentieringen i markedet – ikke på her og nu-besparelserne. 

Planen skal naturligvis kunne justeres løbende. For noget andet, de seneste måneder har sat en tyk streg under, er, at politiske, teknologiske og samfundsmæssige forandringer kan tvinge dig til at tilpasse dig hurtigere, end vi har oplevet nogensinde før. De mest succesfulde virksomheder er ofte dem, der formår at tilpasse sig forandringerne, eller som spirer lynhurtigt frem, når nye muligheder byder sig. 

Læs også: Synspunkt: Covid-19 accelererer behovet for at ændre arbejdskulturen, så vi får glæde af fleksible arbejdsformer

Så uanset, hvor gennemtænkt planen for udvikling og digitalisering er, vil den endelige test være, om du kan tilpasse dig hurtigt nok, når markedet og samfundet forandrer sig. 

De tre største post corona-fejltagelser

  1. Vend tilbage med det mål alene at genetablere de rutiner og processer, der fungerede i din virksomhed, før coronakrisen indtraf. Hermed får I ikke fordel af de nye muligheder, der er blevet skabt med coronakrisen som springbræt i form af nye digitale samarbejdsformer, forbedrede hjemmearbejdspladser osv. Vi har allerede set vindere og tabere, tydeligst i detailhandlen, hvor nogle har været kvikke og udnyttet de ændrede forbrugsmønstre, mens andre har måtte kæmpe for livet på grund af for fastlåste, analoge tilgange.
     
  2. Antag at virtuelle møder og øget brug af hjemmearbejde kan bevare sammenhængskraften og innovationen i virksomheden på samme måde som tidligere. Det er ikke tilfældet. Det uformelle møde ved kaffemaskinen, den fysiske udviklingssamtale og en brainstorm kan stadig ikke erstattes fuldt ud af digitale værktøjer. Det skal laves en klar plan for, hvordan de fysiske møder prioriteres, og hvordan I holder fast i den personlige relation til kollegaer og tilsikrer den innovation, der både opstår i uformelle og formelle møder mellem mennesker. 
     
  3. Stol trygt på det it-sikkerhedsberedskab, I havde etableret før corona. Denne fejlantagelse kan være katastrofal. Coronakrisen har givet hackere og andre it-svindlere nye, lukrative muligheder, som de allerede er i fuld gang med at gribe. Jo flere medarbejdere, der har adgang til virksomhedens centrale systemer fra flere forskellige enheder, jo større er risikoen for et alvorligt sikkerhedsbrud. Kontrol med alle forbundne enheder og stringent identitetskontrol har aldrig været vigtigere for sikre virksomheder mod hackere. I PWC’s CEO survey 2019 svarede hele 85 procent af de danske topledere, at deres største bekymring er cybertrusler. I takt med, at digitaliseringen accelererer – med de mange fordele der ligger i det – vokser truslen fra hackere alt andet lige også.

Læs også: »Digital transformation handler ikke om digitalisering, det handler om ledelse«

Om Tech Management

Tech Management er Ingeniørens ledelsesmedie, som sætter fokus på ledelse, projektstyring og strategi i en digital og teknologisk forandringstid.

5 grunde til, at du skal læse Tech Management

1. Du får indblik i digital omstilling i et ledelsesperspektiv

2. Du får adgang til et medie, der tør skære igennem hypen om ny teknologi

3. Du får gode, lærerige cases fra virksomhedernes hverdag

4. Du får værktøjer, du kan bruge direkte i dit arbejde med ledelse og strategi

5. Du får ny inspiration til at styre dine projekter, så de lander hvor de skal

Fristet? Prøv Tech Management i en måned til 49 kr.

Latest news