Den nationale robotstrategi

National robotstrategi skal bidrage til at fastholde og udvikle Danmarks allerede stærke position indenfor robotteknologi.
Vil du have fuld adgang til Tech Management?

Savner du den indsigt, der gør dig i stand til at se de nyeste teknologier i et forretningsmæssigt perspektiv? Tech Management er mediet om ledelse, forretning og teknologi for bestyrelsesmedlemmer, direktører og strategiske ledere i særligt de små- og mellemstore virksomheder.

Om kilden

"National robotstrategi - Gode uddannelses-, forsknings- og innovationspolitiske rammer for robotteknologi i Danmark" er udarbejdet af Uddannelses- og Forskningsministeriet i samarbejde med en række erhvervs- og interesseorganisationer, videninstitutioner og ministerier.

Robotteknologi

I den nationale robotstrategi bruges begrebet robotteknologi som en samlet betegnelse for alle teknologier, der enkeltvis eller sammen skal anvendes for at kunne udnytte potentialet af en robot.

Robotter indeholder teknologier fra mange forskellige fagområder og indgår ofte i samarbejder og sammenhænge, hvor de enten fjernstyres eller agerer mere eller mindre autonomt.

En vigtig del af de mere avancerede robotter er softwaren, der kombinerer sensoriske input og omsætter dem til eksempelvis beslutninger og handlinger.

Robotteknologi vedrører i denne sammenhæng mekaniske enheder, mens softwarerobotter ikke er omfattet.

Seneste nyt