Landmand Rasmus Erik Eriksen.
Landmand Rasmus Erik Eriksen.

Foto : Mikkel Meister

Data fra plovfuren skal op i skyen

Ny teknologi gør det muligt at samle flere og bedre data fra den danske muld og udvikle nye og mere præcise dykningsmetoder. Det har givet landmand Rasmus Eriksen visioner om at forandre landbruget til et mere gennemsigtigt erhverv.
Forestil dig en landmand fra før, der var noget, der hed traktorer, mejetærskere og såmaskiner. Fure op og fure ned vader han i mulden efter sin plov og den forspændte hest med blikket fæstnet på plovfuren, idet han forsøger at gøre dem parallelle. 
Vil du have fuld adgang til Tech Management?

Savner du den indsigt, der gør dig i stand til at se de nyeste teknologier i et forretningsmæssigt perspektiv? Tech Management er mediet om ledelse, forretning og teknologi for bestyrelsesmedlemmer, direktører og strategiske ledere i særligt de små- og mellemstore virksomheder.

Om Tech Management

Vil du også gerne være en teknologisk frontløber? Så er Tech Management noget for dig. Lær af de bedste cases, få state of the art-værktøjer og lad dig inspirere af de førende digitale tænkere.

Tech Management er mediet, der tager den teknologiske og digitale udvikling seriøst, skærer igennem hypen og ser på den konkrete anvendelse i virksomheder og organisationer.

Alt hos os handler om, HVORDAN nye teknologier kan nære innovation, skabe nye forretningsmodeller og munde ud i bæredygtig vækst. Kom med ombord og få adgang til en konstant opdateret samling af unik viden.

Bestil et gratis og uforpligtende prøveabonnement, log ind eller skriv til [email protected]

Præcisionslandbrug er få, men store

En undersøgelse fra Danmarks Statistik kortlagde i august 2019 status på præcisionslandbrug i Danmark. 

Her er hovedkonklusionerne: 

  • Knap hver fjerde landmand bruger præcisionsteknologi.

  • Den største barriere for at bruge teknologien er ifølge landmændene selv ‘for store omkostninger’.

  • Præcisionsteknologi dækker 57 pct. af det samlede danske landbrugsareal.

  • Det er især de store bedrifter, der bruger præcisionslandbrug. De har typisk mere end dobbelt så meget jord som gennemsnitslandmanden og dyrker afgrøder som sukkerroer, udsæd og bælgsæd. Det er derimod ikke særlig udbredt hos landmænd, som udelukkende dyrker græs til kvæg.

  • Jo yngre og højere uddannet landmanden er, desto højere er andelen, der anvender præcisionslandbrug.

  • De mest udbredte typer af præcisionslandbrug er præcisionsstyring med RTK-GPS, sektionsstyring af sprøjter og software til planlægning af kvælstofbehov.

  • Seks ud af ti landmænd i undersøgelsen synes, at præcisionslandbruget havde positive effekter.

Kilde: Danmarks Statistiks undersøgelse ‘Præcisionslandbrug: hvem bruger det og hvad er effekten?’, der er foretaget blandt 5.708 bedrifter.