Sådan bliver du også en digital, 'unbound' virksomhed

Brødtekst

Der er ikke meget godt at sige om coronakrisen, men skulle man alligevel finde et lille lyspunkt, så har pandemien været med til at speede den digitale transformation op for mange traditionelle virksomheder, som ellers ikke følte sig klar til at komme i gang med digitale løsninger og automatisering. Hos rigtig mange virksomheder lå der en masse slumrende it- og digitaliseringsprojekter, da coronapandemien ramte. Projekter, der ventede på, at alle var klar til implementering. Pandemien satte skub i det hele og fik pludselig mange virksomheder til at indse, hvor langt bagud de var på digitaliseringen.

Hos Cornerstone har vi længe talt om 'unbound' virksomheder – virksomheder, der ikke længere er styret af gårsdagens konventioner og 'vi plejer'-problematikker. Og coronatiden kan være et uventet spark til at komme i gang med at blive en 'unbound' virksomhed.

Mere åbenhed overfor  forandring

I denne tid, hvor vi oplever uventede forandringer og udfordringer som aldrig før, har mange virksomheder pludseligt været nødt til at finde alternative og digitaliserede løsninger – og ikke blot i forhold til salg og kundeservice. Det er naturligvis vigtigt at have digitaliserede løsninger og produkter, der virker for kunderne, men for virkelig at opnå vækst og overlevelse må man implementere digital transformation i alle aspekter af virksomheden. Uanset om det handler om at flytte drift og processer i skyen, at indføre AI og maskinlæring til at hjælpe med produktdesign og medarbejderudvikling, eller at investere i analyseværktøjer, der kan måle og overvåge produktlanceringer, så er moderne teknologi og digital transformation værktøjer, der kan hjælpe og fremtidssikre alle virksomheder.

Og lige nu kan man med fordel udnytte, at mange mennesker er mere åbne over for forandring og nye digitale løsninger, da vi alle har skullet vænne os til nye ting på kort tid i løbet af det seneste år med corona. Mange virksomheder har allerede oplevet fordelene ved den digitale transformation i løbet af pandemien, men dette er blot starten. Digital forandring er ikke et kapitel man afslutter. Det er en løbende proces, der konstant er i forandring, og det skal vi som mennesker og som virksomheder lære at være i og forholde os til.

Uanset om der er tale om en stor forandring på tværs af hele organisationen eller et lille lokalt projekt, påvirker digital transformation alle områder af en virksomhed og på mange flere måder, end vi måske tror. Selvom digital transformation umiddelbart mest involverer it-afdelinger og handler om teknologi, er det ikke nødvendigvis teknologien i sig selv, der har den største effekt. Det handler mindst lige så meget om, hvordan den nye teknologi påvirker mennesker i virksomheden og på den måde er med til at skabe drivkraft og vækst for hele organisationen.

Digitaliseret medarbejderrejse

Hvis vi for eksempel ser på medarbejderne i en virksomhed, kan man migrere alle medarbejderdata over i et centraliseret systemet, hvor den enkelte medarbejder ikke blot kan se sine egne digitale data og udvikling i virksomheden, men også potentielle kompetencehuller i deres CV. Systemet vil så kunne guide medarbejderen til de rette kurser eller læringsindhold, så man kan opbygge sine kompetencer endnu bedre. Ved at have nemmere adgang til sådanne data, og ved at lade den enkelte medarbejder have større ansvar for sin egen karriere, kan virksomheden forebygge kompetencemangler og skabe større innovation. Dette er vigtigere end nogensinde før, da det vurderes, at en kompetence nu kun holder i fem år i gennemsnit i modsætning til 10-15 år for blot et årti siden.

Et centraliseret digitalt system vil også gøre det nemmere at matche kompetente medarbejdere med interne jobmuligheder, hvilket kan have stor betydning i forhold til at holde på de dygtigste medarbejdere, så de ikke forlader virksomheden til fordel for konkurrenterne.

Og set fra en leders perspektiv kan digitalisering af medarbejderdata understøtte personalevurderinger og planlægning og træning af arbejdsstyrken. Hvis en leder nemt kan overskue og se data om den enkelte medarbejders karriere og valg, han eller hun har truffet i løbet af sin tid hos virksomheden, kan lederen nemmere træffe beslutninger om eksempelvis forfremmelse og hvilke kurser og træning, der er behov for. Det fører i sidste ende til bedre udnyttelse af arbejdsstyrken, og dermed til bedre beslutninger og resultater for hele virksomheden.

Bliv en 'unbound' virksomhed

Der var ingen, der kunne have forudset hvilke implikationer, coronavirus ville føre med sig, og der er helt klart vindere og tabere i forhold til, hvordan virksomheder har reageret både i forhold til kunder og medarbejdere.

Vinderne, som også vil overleve i fremtiden, er helt klart de virksomheder, der er 'unbound' af fortiden, og som er klar til at omstille sig til skiftende scenarier. Den globale pandemi har med al tydelighed vist, hvor hurtigt man som virksomhed rent faktisk kan omstille sig, uanset om det handler om at begynde at fremstille håndsprit, eller om at gøre en kunderejse eller medarbejdermøder digitale. Én ting er sikkert: digital transformation er fremtiden, og vi bør aldrig stoppe med at udvikle os og se fremtidsmuligheder.

Om Tech Management

Tech Management er Ingeniørens ledelsesmedie, som sætter fokus på ledelse, projektstyring og strategi i en digital og teknologisk forandringstid.

5 grunde til, at du skal læse Tech Management

1. Du får indblik i digital omstilling i et ledelsesperspektiv

2. Du får adgang til et medie, der tør skære igennem hypen om ny teknologi

3. Du får gode, lærerige cases fra virksomhedernes hverdag

4. Du får værktøjer, du kan bruge direkte i dit arbejde med ledelse og strategi

5. Du får ny inspiration til at styre dine projekter, så de lander hvor de skal

Fristet? Bestil et 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement her.

Vil du prøve Tech Management?

Styrk dit lederskab - bestil et gratis og uforpligtende prøveabonnement her

Latest news