Kom i gang med de lavthængende frugter i den grønne omstilling

Grøn omstilling, bæredygtighed og cirkulær økonomi er ord, de fleste har hørt utallige gange. Vi er blevet bevidste om, at vi skal redde klimaet inden, det er for sent. Især i mindre SMV-virksomheder kan den grønne dagsorden virke som en administrativ og økonomisk belastning. 
Brødtekst

Den globale opvarmning fortsætter ufortrødent og det er derfor påkrævet, at vi kommer i gang nu. Så hvordan gør man det på en måde, så det styrke virksomhedens forretning?

Først og fremmest er det vigtigt at få dit mindset på plads. Det er nemlig afgørende for, at der bliver skabt den nødvendige fremdrift. Jeg er før blevet mødt af direktører og ejere, der ser bæredygtig omstilling som som spild af tid, og mener, at deres kunder kun fokuserer på prisen. Det mindset er en klar barriere. 

Jeg har selv tidligere produceret betonvarer, armerede plastpresninger og turbokompressorer til spildevandsrensning på et tidspunkt, hvor der ikke var så stort fokus på bæredygtighed og grøn omstilling. Det betød dog ikke, at vi ikke havde fokus på udnyttelsen af materialer og ressourcer set ud fra et økonomisk, forretningsmæssigt perspektiv. Den grønne dagsorden giver en stor mulighed for at differentiere sin forretning fra konkurrenternes – men man skal selv tro på det. 

Det rigtige motiv og fokus skaber en stærk og varig fremdrift  

Det rette motiv og fokus for omstillingen gør det lettere at navigere fremadrettet. Der er typisk fem klassiske motiver, der ligger til grund for, at man kommer i gang med nye initiativer: krise, lovgivning, ressourceoptimering, markedsdifferentiering og formålsdrevet udvikling.  

Agendaen for indsatsen er typisk en af følgende:  

  • At være i overensstemmelse med gældende lovgivning og minimere f.eks. miljørisici
  • At øge produktiviteten ved at udnytte ressourcerne bedre 
  • At skabe nye vækstmuligheder

Hvor det for mange virksomheder er tydeligt, at man kan udnytte ressourcer bedre, har nogle udfordringer med at se de forretningsmæssige muligheder i en bæredygtig omstilling. Det skyldes, at de fleste har vænnet sig til primært at tale om pris og leveringstid. Den grønne dagsorden giver anledning til at se nye muligheder for at positionere virksomhedens produkter, ydelser eller produkter i forhold til kundernes behov.  

Case: Energioptimering til samme pris 

Når vi tager fat på den grønne dagsorden og afdækker produkters og processers klimaaftryk, udfordrer vi den sædvanlige tænkning – særligt som mindre underleverandør eller producent. Ved en energitung produktion af eksempelvis støbejern eller gipsplader er det svært at forestille sig, at de produkter kan være bæredygtige. Det betyder dog ikke, at man ikke kan optimere energi- og materialeforbruget gennem procesforståelse og -stabilisering. 

Det er strengstøberiet Tasso A/S i Odense, der fremstiller gråjern og sejjern, et godt eksempel på. Tasso’s støbejern bliver blandt andet brugt til hydraulikblokke og har et væsentligt lavere klimaaftryk end andre producenters – og så til samme pris! Det skyldes, at de har arbejdet med energioptimering. De kan i dag positionere deres støbejern til kunder, der har fokus på bæredygtighed og samtidig reducerer de fremstillingsomkostningerne pr. ton, fordi de har et væsentligt mindre energiforbrug.

Positionering i en grøn omstillingstid kan afdække nye muligheder

Lignende tanker kan man også gøre inden for køretøjer som lifte. De kan være drevet af en forbrændingsmotor, hybridteknologi og/eller ren el. Her er der mulighed for at fokusere på køretøjernes emissioner, hvor diesel anses for at være værst og ren el bedst. Kombineres det med f.eks. størrelse, kan det give anledning til nye forretningsmuligheder. Her ser vi små elektriske køretøjer med lift, der kan komme i europæiske storbyer, hvor dieselkøretøjer efterhånden ikke længere er acceptable. 

Begynd med de lavthængende frugter

I DI siger vi til vores medlemmer, at de skal begynde med at høste de lavthængende frugter. Ifølge eksperterne er det først en energioptimering og dernæst at se på materialestrømmene. Næste naturlige skridt er mere udfordrende og handler om opbygning af en cirkulær forretning. Det kan kræve lidt hjælp fra eksperter og rådgivere at finde ud af, hvordan det kan gøres. Det er derfor glædeligt, at der findes en masse forskellige erhvervsstøtteprogrammer i forbindelse med grøn omstilling og cirkulær økonomi, hvor det er muligt at få støtte til at komme i gang. 

Al begyndelse er svær, men det er stadig vigtigt, at vi kommer i gang nu, så vi kan opnå fordelene ved omstillingen, inden de andre lande begynder at tænke i samme baner. Den grønne omstilling skal ikke ses som en belastning, men som en stor forretningsmæssig mulighed. Der er derfor med mine øjne al mulig grund til at komme i gang på den ene eller anden måde. Og er man i tvivl, er man altid velkommen til at kontakte mig eller mine kollegaer i DI med henblik på at få hjælp til at komme videre.      

Om Tech Management

Tech Management er Ingeniørens ledelsesmedie, som sætter fokus på ledelse, projektstyring og strategi i en digital og teknologisk forandringstid.

5 grunde til, at du skal læse Tech Management

1. Du får indblik i digital omstilling i et ledelsesperspektiv

2. Du får adgang til et medie, der tør skære igennem hypen om ny teknologi

3. Du får gode, lærerige cases fra virksomhedernes hverdag

4. Du får værktøjer, du kan bruge direkte i dit arbejde med ledelse og strategi

5. Du får ny inspiration til at styre dine projekter, så de lander hvor de skal

Fristet? Prøv Tech Management i en måned til 49 kr.

Vil du prøve Tech Management?

Styrk dit lederskab - bestil et abonnement i dag

Bestil abonnement

Latest news