Kan ledelsesudvikling digitaliseres?

Digitaliseringen har vundet indpas i både offentlige og private organisationer, og gennem årene har vi set digitaliseringen åbne nye muligheder. Det gælder også inden for ledelsesudvikling.
Brødtekst
(Foto: Rune Lundø)

Med støtte fra Industriens Fond, har forskningsprojektet iLead til formål at bidrage med viden om, hvorvidt og hvordan et digitalt ledelsesudviklingsforløb kan styrke ledelseskvaliteten i danske virksomheder og organisationer. Om end projektet endnu ikke er afsluttet, peger de indledende resultater i retning af, at der er store muligheder i at digitalisere ledelsesudvikling. Men der er også udfordringer, som er vigtige at være opmærksom på. 

Ledelseskvalitet er genstand for opmærksomhed i de fleste organisationer. Og med god grund. Ledelseskvalitet spiller nemlig en rolle i forhold til medarbejdernes motivation, jobtilfredshed og effektivitet samt lyst til at forblive ansat. Når vi her taler om ledelsesudvikling, så tænker vi på enhver form for udvikling, som bidrager til viden og ekspertise, der optimerer en leders ledelsespotentiale og -performance. Tanken er ikke, at man skal nå et bestemt stadie, hvorefter man så har opnået tilstrækkelig ledelseskvalitet. Der er derimod tale om, at ledelsesudvikling er en vedvarende, dynamisk proces – uanset om man er ny eller rutineret leder.

Kan man styrke sit lederskab gennem en app?

I forskningsprojektet iLead er vi optaget af at undersøge, hvorvidt og hvordan et digitalt ledelsesudviklingsforløb udbudt via en app kan styrke ledelseskvaliteten. En særlig målgruppe er små og mellemstore virksomheder, hvor det kan være særdeles vanskeligt at finde ressourcer til at deltage i ledelsesforløb, der traditionelt placerer sig uden for arbejdspladsen og strækker sig over hele arbejdsdage. Et vigtigt potentiale ved at digitalisere ledelsesudvikling er, at det giver mulighed for, at lederen kan træne på selvvalgte tidspunkter, i eget tempo og i egen ledelseskontekst.

Særligt sidstnævnte er helt centralt, idet studier i ledelsesudvikling peger på, at det er en læringsmæssig udfordring at overføre viden om ledelse til lederens egen arbejdskontekst. Denne udfordring er ikke blevet mindre igennem de senere år, hvor mange ledere oplever komplekse ledelsessituationer og øgede krav i ledelsesrollen. Som leder bliver det så meget desto vigtigere at kunne navigere i kompleksitet, oversætte og omsætte viden i den specifikke og konkrete ledelseskontekst, samt reflektere over sin egen ledelsespraksis.

Netop derfor er iLead app’en udviklet til blandt andet at understøtte ledernes tilegnelse og udvikling af metakompetencer – eksempelvis transfer og refleksion. Transfer handler om at omsætte viden om ledelse til ledelsespraksis samt at overføre læring og viden fra én ledelsessituation til en anden. Refleksion handler om at oparbejde en evne til systematisk at reflektere over sin egen ledelsespraksis og tilpasse sine fremadrettede handlinger og ledelsesadfærd. Tilegnelsen og styrkelsen af disse ledelsesmæssige metakompetencer er systematiseret i iLead app’en, der understøtter ledernes læring på baggrund af konkrete udfordringer i lederens egen kontekst.    

Digitalisering af ledelsesudvikling er ikke en rose uden torne

I det seneste år har ledere fra hele landet og på tværs af sektorer og virksomhedstyper prøvet kræfter med iLead app’en. Der er overordnet tre grunde til, at lederne har ønsket at udvikle deres ledelse via digital træning:

  • Det digitale format passer godt til en travl hverdag 
  • Forløbet har fokus på praktisk relevans
  • En generel nysgerrighed omkring det digitale format.

Når brugerne af iLead app’en fortæller om deres oplevede udbytte af digital ledelsesudvikling, fremhæver de blandt andet, at de har fået en øget bevidsthed om egne ledelsesprocesser. Og de fortæller, at forløbet har givet anledning, værktøjer og inspiration til løbende refleksion over deres egen ledelse.

Brugerne fortæller, at det digitale, fleksible format værdsættes højt, og at det for nogle betyder, at de i en travl hverdag faktisk får arbejdet med deres ledelse. Digitalisering af ledelsesudvikling er dog ikke en rose uden torne. Det viser sig, at det digitale, fleksible format i sig selv kan medføre, at det er alt for let at udskyde sin træning, særligt når den daglige drift presser på. I et digitalt, fleksibelt format er lederen som udgangspunkt ikke en del af et fælles, forpligtende forløb. Lederen står kun til ansvar for sig selv i forløbet. App-brugerne har i den forbindelse peget på, at de savner interaktion med andre ligesindede ledere, hvor det i fællesskab er muligt at forpligte hinanden og dele ledelsesmæssige refleksioner.

Vores foreløbig erfaringer fra iLead-projektet peger på, at om end digitalisering af ledelsesudvikling rummer store muligheder for at skabe fleksibilitet og udviklingsforløb, der er tilpasset det enkelte individ, er det vigtigt også at have blik for begrænsningerne i et rent digitalt ledelsesudviklingsformat. Mange spørgsmål om digital ledelsesudvikling står stadig ubesvarede, og afventer at blive adresseret forskningsmæssigt. Men med iLead-projektet er vi dog kommet et skridt videre på vejen mod at forstå potentialet og udfordringerne ved digital ledelsesudvikling.

Om Tech Management

Tech Management er Ingeniørens ledelsesmedie, som sætter fokus på ledelse, projektstyring og strategi i en digital og teknologisk forandringstid.

5 grunde til, at du skal læse Tech Management

1. Du får indblik i digital omstilling i et ledelsesperspektiv

2. Du får adgang til et medie, der tør skære igennem hypen om ny teknologi

3. Du får gode, lærerige cases fra virksomhedernes hverdag

4. Du får værktøjer, du kan bruge direkte i dit arbejde med ledelse og strategi

5. Du får ny inspiration til at styre dine projekter, så de lander hvor de skal

Fristet? Bestil et 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement her.

Vil du prøve Tech Management?

Styrk dit lederskab - bestil et gratis og uforpligtende prøveabonnement her

Om iLead forskningsprojektet

iLead forskningsprojektet består af en tværfaglig gruppe af forskere med speciale inden for psykologi, ledelse, digitalisering og økonomi fra Copenhagen Business School, Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

Projektet er støttet af Industriens Fond.

iLead projektet har samarbejdet med Dansk Industri, Dansk Erhverv, Innovationsfonden, Lederne og SMVDanmark.

Læs mere på iLead

Latest news