Hvis vi skal lykkes med digitalisering af det danske samfund, så skal vi slippe flere data fri

DI’s nye digitale taskforce, CEO COMMITMENT, var i start maj samlet til første møde og budskabet var klokkeklart. Myndigheder og virksomheder må og skal slippe flere data fri, for at vi kan løfte det danske velfærdssamfund, skriver Rikke Hougaard Zeberg, der er Branchedirektør ved DI Digital.
Brødtekst

Maj måned var startskuddet for den nye digitale taskforce, CEO COMMITMENT, ledet af adm. direktør i DI, Lars Sandahl Sørensen og André Rocagzewski, formand for DI Digital og CEO i Netcompany. Den nye digitale taskforce består af 25 topchefer, og har til formål at drøfte og komme med indspark til den digitale omstilling af det danske samfund. 

Første møde fandt sted primo maj, og budskabet var klokkeklart. Myndigheder og virksomheder må og skal slippe flere data fri, så Danmark kan blive det digitale foregangsland vi alle har en vision om.

Til trods for, at regeringen har bekræftet, at de deler erhvervslivets ønske om at bruge data og digitale løsninger aktivt til at løfte den danske velfærd, har regeringen i efteråret fremlagt forslag til besparelser på en række it-områder.

Dette er et skridt i den forkerte retning.

Hvis danskerne skal dele mere data, kræver det systemer, hvor der er tillid til, at data bliver brugt sikkert og til fællesskabets bedste. Som det er lige nu, står Danmark med enorme mængder data, men mangler de rette værktøjer til en sikker og brugbar håndtering af disse.

Digitalisering der flytter Danmark

I lyset af Covid-19 hersker der ingen tvivl om, at digitaliseringen af samfundet aldrig har været vigtigere.

Danmark har brug for en digitaliseringsstrategi, der kan sætte rammerne for det offentlige og private, og hvor vi i stedet for at holde på den data vi har, deler den på en sikker og etisk måde.

Dette er der bred enighed om, og det har derfor aldrig været vigtigere, end det er nu, at regeringen sætter ind med en digitaliseringsstrategi, der kan være med til at agere løftestang for den danske digitaliseringsdagsorden.

I marts lancerede DI det nye udspil, Digitalisering der flytter Danmark, og her foreslår vi, at der sættes 10 mia. kr. af på finansloven til den digitale udvikling af vores samfund. Udspillet indeholder 46 forslag, der alle danner grobund for den nye taskforces drøftelser de kommende måneder.

Brugen af data og ny teknologi kan, og vil, spille en afgørende rolle for det danske velfærdssamfund, og her vil sundhedssektoren, byggebranchen og mange flere mærke den digitale udvikling – hvis vi vel at mærke griber det rigtigt an de kommende år.

Vi er nødt til at investere for at udvikle, og vi er nødt til at samarbejde for at forbedre. Brugen af data og ny teknologi vil være med til at løfte vores samfund i den rigtige retning, men det essentielle spørgsmål er, hvordan vi vil gribe det an.

Digitalisering stiller krav til alle

I Danmark har vi en lang tradition for at indgå i offentlige-private samarbejder, og denne styrkeposition bør vi også udnytte, når det handler om digitaliseringen af det danske velfærdssamfund.

Hvis vi skal nå vores vision om at være et digitalt foregangsland, er vi nødt til at styrke samarbejdet mellem det offentlige, private og forskningen. Vi må, og skal løfte i fællesskab, og der er derfor brug for at alle kommer på banen i den digitale omstilling.

Med det nye digitaliseringspartnerskab med regeringen, og DI’s digitale taskforce, CEO COMMITMENT, er vi et skridt i den rigtige retning. Hvad år 2021 vil byde på digitaliseringsdagsordenen er endnu uvist, men en ting er sikkert, samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem for Danmark.

Om Tech Management

Tech Management er Ingeniørens ledelsesmedie, som sætter fokus på ledelse, projektstyring og strategi i en digital og teknologisk forandringstid.

5 grunde til, at du skal læse Tech Management

1. Du får indblik i digital omstilling i et ledelsesperspektiv

2. Du får adgang til et medie, der tør skære igennem hypen om ny teknologi

3. Du får gode, lærerige cases fra virksomhedernes hverdag

4. Du får værktøjer, du kan bruge direkte i dit arbejde med ledelse og strategi

5. Du får ny inspiration til at styre dine projekter, så de lander hvor de skal

Fristet? Bestil et 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement her.

Vil du prøve Tech Management?

Styrk dit lederskab - bestil et gratis og uforpligtende prøveabonnement her

Nævnte firmaer

Seneste nyheder