Hvad handler it-projektet reelt om?

Ved offentlige it-projekter er der risiko for teknologisk tunnelsyn og manglende organisatoriske kontekster. Derfor er det vigtigt at fokusere mere på, hvilken værdi projektet skal levere frem for på den tekniske leverance.
Brødtekst

Som tidligere it-projektleder fra København Kommunes økonomiforvaltning har jeg gjort mig mine erfaringer med teknologiske udviklingsopgaver i en politisk styret organisation. Ligesom mange andre offentlige it-projektledere. 

Et aspekt ved offentlige it-projekter, som slet ikke er belyst godt nok, og som derfor ofte overses, er spørgsmålet om, hvad it-projektet reelt set handler om. Hvad er dets kritiske leverancer og derved dets reelle tema? Spørgsmålet kan virke lidt mærkværdigt, for det drejer sig vel om udviklingen af nogle tekniske løsninger, som typisk skal komme en række slutbrugere til gavn. Altså et teknisk spørgsmål. 

Men en tilbagevendende problematik ved dette tekniske fokus er, at it-projektet kan komme til at stirre sig blindt på den tekniske dimension og derved risikere at overse andre mere væsentlige problemstillinger i projektet. Den tekniske dimension er nemlig ofte slet ikke den mest kritiske leverance i it-projektet. De kritiske leverancer i et offentligt it-projekt, og der hvor udfordringerne ofte kan blive meget store, handler derimod om f.eks. spørgsmål om organisationsudvikling og faglig udvikling hos slutbrugerne. 

Sat på spidsen, så er de kritiske leverancer ofte ikke de tekniske løsninger, men derimod den værdi, projektet skal tilføre organisationen og brugerne. Og i forhold til disse dagsordener, kommer mange it-projekter i problemer, fordi deres tekniske dagsorden slet ikke kan modstå styrken fra de andre dagsordener i det offentlige.

It-projektet skal forstå værdipositionerne i sin organisatoriske kontekst

Jeg har for nyligt udgivet en bog om det offentlige projekt, set i et organisatorisk perspektiv. Budskabet i bogen er, at det er særdeles vigtigt for projektet at forstå sin organisatoriske kontekst, hvis det skal lykkes. Dette gælder også for it-projektet. Det handler faktisk mere om at forstå, hvordan konteksten anskuer projektet, end hvordan projektets selv anskuer dets leverancer.

Og når man ser på den offentlige organisation, så bør det ikke undre, for den består af rigtigt mange forskellige værdipositioner, som alle sammen hele tiden afkræver svar af projektet. Det er typisk her, at krydspresset opstår og derved, at kompleksiteten øges. For at hjælpe med til at forstå dette krydspres, præsenterer bogen et rammeværk, som beskriver organisationens værdipositioner. Rammeværket er en model, som rummer en række forskellige projektarenaer, som repræsenterer de forskellige holdninger til projektet, herunder it-projektet. Projektarenaerne rummer meget forskellige holdninger til, hvad projektets reelle tematik bør være, hvilke mål og måltyper der skal leveres på, og hvilke krav der stilles til it-projektets gennemførsel. Og dem er der mange af.

Så hvis projektlederen og ledelsen omkring it-projektet vil give sig selv et større handlerum, bliver man nødt til at komme mere ud af det tekniske ringhjørne og åbne sig op for, hvilke dagsordener og interesser, der er til stede i organisationen, da de oftest kan være meget stærkere end det tekniske aspekt i it-projektet og derfor vil kunne påvirke it-projektet i afgørende grad.

 

Om Tech Management

Tech Management er Ingeniørens ledelsesmedie, som sætter fokus på ledelse, projektstyring og strategi i en digital og teknologisk forandringstid.

5 grunde til, at du skal læse Tech Management

1. Du får indblik i digital omstilling i et ledelsesperspektiv

2. Du får adgang til et medie, der tør skære igennem hypen om ny teknologi

3. Du får gode, lærerige cases fra virksomhedernes hverdag

4. Du får værktøjer, du kan bruge direkte i dit arbejde med ledelse og strategi

5. Du får ny inspiration til at styre dine projekter, så de lander hvor de skal

Fristet? Bestil et 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement her.

Vil du prøve Tech Management?

Styrk dit lederskab - bestil et gratis og uforpligtende prøveabonnement her

Seneste nyheder