Fire datatrends virksomheder skal tage stilling til i 2021

Der er mange ting at forholde sig til på dataområdet, som udvikler sig hurtigt og markant i disse år. Men særligt fire trends bliver virksomheder nødt til at tage stilling til i år, vurderer Tina Borgbjerg, General Manager for Lenovos datacenterforretning i Norden og Benelux.
Brødtekst

Verden over gemmer vi data som aldrig før – for så at glemme dem igen. For flere virksomheder har datamængden nået et efterhånden uoverskueligt niveau. Det er måske baggrunden for vurderingen af, at medarbejdere i gennemsnit ikke tilgår 90 procent af virksomhedens data, når den har været lagret i 90 dage.

Med tanke på, at dataforbruget vurderes at stige, bliver virksomheder nødt til at prioritere håndteringen af data, hvis de vil forløse det potentiale, deres data rummer, og samtidig holde styr på omkostninger og dataregulativer. Derfor er det også nødvendigt at blive bekendt med de væsentligste trends på dataområdet. Her giver jeg mit bud på fire af de mest afgørende trends relateret til datahåndtering, vi kommer til at se i år.

1. Den digitale transformation fortsætter

Hjemmearbejdspladserne er kommet for at blive. I fremtiden bliver de sandsynligvis ikke benyttet i samme udstrækning som i det seneste år, men der hersker bred enighed om, at der bliver flere dage på hjemmekontorerne. I takt med, at mere arbejde sker i virtuelle miljøer, må virksomheder forbedre deres datahåndtering, så deres systemer hurtigere og mere effektivt kan bearbejde og analysere data, uden at det betyder, at medarbejderes adgang til it-løsninger bliver forringet.

Den opgave er udfordret af, at data ikke længere er struktureret information indsamlet fra få kilder. I stedet kommer data i et væld af størrelser, typer og fra et utal af kilder. Derfor får virksomheder i stigende grad brug for at finde løsninger med en stor grad af fleksibilitet og skalerbarhed.

2. Kunstig intelligens håndterer data

Kunstig intelligens er ikke et nyt fænomen. Men det kommer med stor sandsynlighed til at spille en større rolle i forhold til at håndtere og analysere data i år. Kunstig intelligens bidrager til at automatisere datahåndteringen og hjælpe med at forudse potentielle problemer. Det kan for eksempel være i en vindmølle, hvor teknologien kan give en indikation af et forventet nedbrud baseret på data om rystelser og temperaturskift.

De muligheder foreligger i vid udstrækning allerede i dag, men teknologiens udvikling vil medføre, at virksomheder hurtigere kan få mere præcis indsigt i blandt andet produktionen, kundeadfærden og logistikken. Det tillader samtidig en hurtigere omstilling og optimering af de enkelte led i værdikæden. Kort sagt kan kunstig intelligens hjælpe virksomheder med at skærpe deres konkurrenceevne.

3. Hybride miljøer vokser frem

Fordelene ved hybrid cloud-løsninger er udtalte – særligt i forhold til den situation, virksomheder befinder sig i nu med en stor grad af usikkerhed. Med hybrid cloud er det muligt at udnytte fleksibiliteten ved cloud og samtidig udnytte hastigheden, sikkerheden og de lavere omkostninger ved at håndtere data i eget datacenter.

Løsningen har en iboende fleksibilitet, der betyder, at virksomheder kan skalere deres cloud-brug ud fra behov. De kan for eksempel udvide kapaciteten i en public cloud midlertidigt i perioder med spidsbelastning. Det kan eksempelvis være i forbindelse med at vinde en ny stor ordre.

Det seneste år har med tydelighed vist, at der er brug for løsninger, som er skalerbare, og som hurtigt kan tilpasses omskiftlige omstændigheder som et pludseligt øget behov for at arbejde hjemmefra. Derfor vil det også være en cloud-løsning, som vil vinde indpas i årene, der kommer.

4. Større krav om grøn teknologi

Den digitale omstilling har været et af de store udviklingsområder i løbet af 2020. Behovet for videomødeteknologi og cloud-værktøjer har været enormt, men det har også fjernet fokus fra den grønne dagsorden. I takt med, at en normal hverdag langsomt indfinder sig, er der igen behov for at fokusere på grøn teknologi. Ikke fordi det er god forretning (selvom det sagtens kan være det), men fordi det er tvingende nødvendigt.

Særligt på datacenterområdet bør vi opleve et grønt fokus, når der er estimater, som peger på, at datacentre i 2030 vil stå for 13 procent af verdens samlede forbrug af elektricitet. Virksomheder og it-branchen bliver i fællesskab nødt til at trække i en retning, hvor data bliver grønnere – og det kommer ganske sikkert også til at ske. Vandkøling med udnyttelse af overskudsvarme og et større fokus på, at strømmen kommer fra vedvarende energikilder, er bare to af de tiltag, som kan bidrage til en grønnere it-branche.

Det er i hvert fald væsentligt for virksomheder at være opmærksomme på, hvordan deres dataløsninger påvirker miljøet. Ligesom det er væsentligt for virksomheder at give sig selv de bedste betingelser for at skalere deres løsning afhængig af deres skiftende behov. Derfor giver det unægtelig god mening – her godt et år efter den første nedlukning – at rette blikket fra dagligdagsudfordringerne mod de større linjer. I hvert fald hvis ens virksomhed skal forblive konkurrencedygtig om både fem og ti år.

Om Tech Management

Tech Management er Ingeniørens ledelsesmedie, som sætter fokus på ledelse, projektstyring og strategi i en digital og teknologisk forandringstid.

5 grunde til, at du skal læse Tech Management

1. Du får indblik i digital omstilling i et ledelsesperspektiv

2. Du får adgang til et medie, der tør skære igennem hypen om ny teknologi

3. Du får gode, lærerige cases fra virksomhedernes hverdag

4. Du får værktøjer, du kan bruge direkte i dit arbejde med ledelse og strategi

5. Du får ny inspiration til at styre dine projekter, så de lander hvor de skal

Fristet? Bestil et 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement her.

Vil du prøve Tech Management?

Styrk dit lederskab - bestil et gratis og uforpligtende prøveabonnement her

Latest news